home

PROJECTEN

ARBEIDSPASTORAAT, KERK EN LANDBOUW

Vogelpest

Meeleven
Gebed 1
Gebed 2
Gebed 3
Werkmateriaal

Meeleven
Ondernemers die zich bezighouden met de voedselproductie worden opnieuw geconfronteerd met een besmettelijke ziekte onder hun dieren. Ditmaal zijn het pluimveehouders die getroffen worden doordat hun kippen vogelpest (kunnen) krijgen. Het arbeidspastoraat DISK leeft mee met gedupeerde boeren.
Nu wij weer worden bepaald bij de begrensdheid van ons menselijk kunnen, krijgt de komende biddag voor gewas en arbeid van 12 maart een diepere betekenis.
Voor agrariërs is er een telefonische hulpdienst van vrijwilligers uit de land- en tuinbouw, die in de periode van de vogelpest 24 uur per dag bereikbaar is via het gratis telefoonnummer 0800 - 024 00 21.

Gebed 1
Door Trinus Hoekstra, mede-directeur landelijk bureau DISK en projectmedewerker Dienst in de Samenleving (DiS) van de Samen op Weg-kerken

Trouwe God,

Ze zijn terug - de berichten en beelden van ruiming en vernietiging,
de herinnering aan de Mond en Klauwzeer-crisis van twee jaar geleden
komt met een schok weer bij ons boven,
net nu al jonge leven weer ontluikt - vogelpest!
Dierlijk leven in mensenhanden blijft een broos gegeven.

Liefdevolle God,
In een mengeling van machteloze woede, verdriet en angst staan wij hier voor U,
woede daarover dat het zó moet lopen,
dat dit de wijze is waarop wij een dierziekte bestrijden,
verdriet over het leed dat de boeren, de gezinnen en hun dieren treft,
angst daarover hoelang het zal duren en hoe velen getroffen zullen worden.

Barmhartige God,
Wij leggen onze zorgen voor U neer,
Wij denken aan de bedrijven die getroffen zijn, de gezinnen, de dieren.
Wij denken aan hen die zich in angst bevinden over hun bedrijf, hun dieren.
Wij denken ook aan hen bij wie de schok en het verdriet
van twee jaar geleden weer boven komt.
Wij denken aan hen die de klus van ruimen en vernietigen moeten klaren.
Wij denken aan hen die de gevolgen van deze crisis ondergaan
in de toeleverende en verwerkende bedrijven.
Wij denken aan hen die zich breed in de samenleving verbonden voelen met de bedrijven,
de gezinnen en de dieren die door deze vogelpest getroffen worden.
Tot slot denken wij aan hen die verantwoordelijkheid dragen
bij het bestrijden van deze dierziekte.

Goede God,
Wij spreken deze zorgen voor U uit,
in het vertrouwen dat U ons hoort en aanraakt,
opdat wij mensen mogen zijn voor Uw aangezicht,
mensen die in verbondenheid met Uw schepping vervuld zijn
van geloof, hoop en liefde.
Dit alles bidden wij U
in de Naam van Uw Zoon Jezus Christus,
wiens levensweg ook het geheim mag zijn van onze levensweg …
Amen.


Gebed 2
Door Richard de Keijzer, arbeidspastor

Goede God,
Nu de dagen weer gaan lengen
en de groeikracht weer in ons leven komt
worden we opnieuw teruggeworpen,
opnieuw getroffen door een dierziekte:
vogelpest.
Beelden schieten voorbij, we zien ze voor ogen.
Angst, verdriet en boosheid maken zich meester van ons.
Waarom hier? Waarom nu? Waarom alweer?
Het vloeken staat ons nader dan het huilen en lachen.

Met al mijn vragen kom ik bij U, mijn God.
Hier ben ik.
U, die bij ons wil zijn,
alle dagen van ons leven,
wees hier bij ons, God.
Wees ons tot steun,
want wij dreigen te vallen.

U, onze toevlucht,
ons erfdeel in het land van de levenden,
luister naar onze zorgen.
Wij vragen het U met Jezus Christus
Uw zoon, onze gids en broeder
op de weg ten leven.
Amen.

(Lees ook: psalm 142, een smeekbede van David.)

Richard de Keijzer is arbeidspastor in Gelderland.
Klik hier om naar de website van het arbeidspastoraat Oost-Gelderland te gaan. Op die site is ook meer informatie te vinden over landbouwproblematiek.

Gebed 3
Door Trinus Hoekstra, mede-directeur landelijk bureau DISK en projectmedewerker Dienst in de Samenleving (DiS) van de Samen op Weg-kerken

Gebed bij het aanhouden van de vogelpest

Trouwe God,
In deze tijd van oorlog heerst dat ene wereldnieuws over al het andere,
toch eist de vogelpest zijn tol, gaat het ruimen door
en blijft voor velen de dreiging bestaan.
Wij bidden voor al die bedrijven, dieren en mensen
die lijden onder de aanhoudende vogelpest.
Wees hen nabij.
Door Jezus Christus onze Heer … Amen.

4 april 2003


Terug naar openingspagina arbeidspastoraat, kerken en landbouw

home