home

ONDERSTEBOVEN
Tijdschrift van DISK

VAN AMBITIE NAAR ACTIE

OndersteBOVEN,
20(2006)1
door
Mgr. A.H. van Luyn s.d.b.

De noodzaak om het proces van globalisering wereldwijd en positief te sturen is steeds dringender geworden vanwege de toenemende noodsituatie waarin miljoenen mensen moeten leven, ver beneden de 'minimum levensstandaard'. Prioriteit nummer één is het bestrijden van de armoede. Dat biedt overlevingskansen en mogelijkheden tot humane en integrale ontwikkeling. 'Humaan' wil zeggen wat past bij mensen omdat zij mensen zijn, bij de waardigheid van de mens. 'Humane ontwikkeling' betekent ook 'integraal': op alle belangrijke aspecten van het mens-zijn wordt ingezet. Dit is niet het streven van wereldvreemde idealisten. In 2000 onderschreven meer dan 180 landen de UN Millennium Declaration. Vóór 2015 moeten acht grote Millennium Development Goals gerealiseerd zijn; 8 doelstellingen, waaronder: halvering van de armoede (overleven met minder dan één dollar per dag); de halvering van hongersnood; alle kinderen in de wereld, jongens en meisjes, hebben een volledige basisschoolopleiding; mannen en vrouwen hebben gelijke kansen voor het volgen van onderwijs op alle niveaus; het sterftecijfer van kinderen onder de 5 jaar is met tweederde gereduceerd; de moedersterfte is met driekwart gereduceerd; de verspreiding van hiv/aids is gestopt en ziekten als malaria en andere ernstige ziektes worden teruggedrongen.
Kunnen deze doelstellingen voor een humane en integrale ontwikkeling worden bereikt? De ervaringen tot nu toe stemmen niet optimistisch. In 1970 werd als norm voor de ontwikkelingshulp aan Derde Wereldlanden afgesproken: 0.7 % van het Bruto Nationaal Product - BNP op jaarbasis. Aan deze norm voldoen tot op dit moment alleen Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden. Vorig jaar heeft een eerste evaluatie van de implementatie van de Millennium Development Goals door een VN-commissie uitgewezen dat in de afgelopen 5 jaar - let wel: 1/3 van de termijn - nauwelijks iets bereikt is. De meeste rijke landen schieten nog steeds 'rijkelijk' tekort. De hoogste tijd, aldus die VN-commissie, om van ambitie naar actie te komen. De Millenium Development Goals moeten meer en hoger op de agenda's komen van regeringen, van de EU en van de VN.
Krachtige beleidsontwikkeling in de richting van de Millenniumdoelstellingen is een taaie opgave. Volhouden is dus geboden, ook op het vlak van bewustwording en daadwerkelijke aandacht voor de problematiek: een uitdaging die OndersteBoven heeft begrepen.

Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. bisschop-referent voor Kerk en Samenleving.

Klik hier voor het artikel 'Maak het waar'.
Klik hier voor het artikel 'De wereld wordt kleiner - denk ruim!'

omhoog

Naar andere artikelen OndersteBOVEN

home