home

ONDERSTEBOVEN
Tijdschrift van DISK

MAAK HET WAAR

OndersteBOVEN,
20(2006)1
door
Hub Crijns

Inleiding
Belangrijke eerste stap
Vooruitgang mogelijk
Voor een maximale inzet

Inleiding

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen een belofte gedaan: vóór 2015 is de armoede op de wereld gehalveerd. Deze belofte is door de Verenigde Naties vastgelegd in acht heldere afspraken, de millenniumdoelen.

De acht millenniumdoelen zijn:
1. Uitbanning van extreme armoede
2. Alle kinderen naar de basisschool
3. Vrouwen en mannen gelijk
4. Minder kindersterfte
5. Minder moedersterfte
6. Bestrijding HIV/Aids, malaria en andere ziektes
7. Milieubescherming, veilig drinkwater en minder mensen in krottenwijken
8. Wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling

omhoog

Belangrijke eerste stap

Dat landen de armoede in de wereld willen aanpakken is niet nieuw. Toch zijn de millenniumdoelen bijzonder. Want voor het eerst beloofden alle landen - arm en rijk - zich daarvoor in te zetten. Voor het eerst zijn er ook heel concrete, meetbare en tijdgebonden afspraken gemaakt. Je kunt je afvragen of halvering van de armoede genoeg is. Armoede moet volledig uitgebannen worden, stellen critici. Dat vindt het Nederlands Platform Millenniumdoelen ook. De millenniumdoelen zijn een eerste stap. Maar een heel belangrijke eerste stap. Er moet nog heel wat gebeuren om de millenniumdoelen te halen. Maar het is niet onmogelijk. Als alle regeringsleiders zich tenminste aan hun belofte houden. Zij moeten het waar maken.

omhoog

Vooruitgang mogelijk

Anders dan veel mensen denken, is er de afgelopen tien jaar behoorlijke vooruitgang geboekt. Bijvoorbeeld:

  • Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft is met 7% gedaald tot 21% (op een bevolkingsaantal van vijf miljard mensen).
  • Het aantal mensen dat ondervoed is, nam met 3% af tot 17%.
  • De levensverwachting is gestegen van 63 naar 65 jaar.
  • Het aantal mensen dat toegang heeft tot veilig drinkwater is met 8% toegenomen.

Helaas is het plaatje niet zo rooskleurig voor álle millenniumdoelen. Zo zijn er sinds 1981 meer dan twintig miljoen mensen gestorven aan HIV/Aids. Dat is nog meer dan alle inwoners van Nederland. Ook zijn er grote verschillen in vooruitgang tussen regio's en tussen landen. In veel landen in Azië bijvoorbeeld gaat het de goede kant op. Dat geldt met name voor China en - in iets mindere mate - ook India. In de meeste Afrikaanse landen daarentegen is de armoede in de afgelopen tien jaar nauwelijks verminderd.

omhoog

Voor een maximale inzet

NGO's zijn niet gouvernementele organisaties, ook wel maatschappelijke organisaties genoemd. In Nederland hebben ruim 45 van deze organisaties zich verenigd in het Nederlands Platform Millenniumdoelen. Met haar campagne Maak het waar. Armoede de wereld uit! wil het platform bereiken dat de Nederlandse regering woord houdt en zich maximaal inzet voor de millenniumdoelen.
Maar de NGO's dragen ook op andere manieren bij aan het bereiken van de millenniumdoelen. Bijvoorbeeld door projecten in ontwikkelingslanden te steunen. Of door burgers in Nederland te informeren over de millenniumdoelen. Zodat iedereen weet hoe belangrijk de doelen zijn. En zoveel mogelijk mensen zich ook gaan inzetten voor de millenniumdoelen.

Voor meer informatie: campagne Maak het waar, telefoon 030-2361500, website: www.maakhetwaar.nl.
De millenniumdoelen vormen ook het thema van de mede door het landelijk bureau DISK georganiseerde 1 Mei Conferentie 2006.
Klik hier voor meer info over die conferentie of bel met 073-6128201.

Klik hier voor het artikel 'Van ambitie naar actie'.
Klik hier voor het artikel 'De wereld wordt kleiner - denk ruim!'

omhoog

Naar andere artikelen OndersteBOVEN

home