home

ONDERSTEBOVEN
Tijdschrift van DISK

VOORTGANG IN PROJECT BEROEP EN BEZIELING

OndersteBOVEN,
23(2009)2

In 2007 is landelijk bureau DISK gestart met het project Beroep en Bezieling. Er is een hele rij boeken aan te wijzen, waarin tussen spiritualiteit en de wereld van ondernemers en het management verbindingen gemaakt wordt. In bijvoorbeeld de zorg betreurt men dat er een smallere verbinding is ontstaan tussen het beroep en bezieling.
Binnen het arbeidspastoraat zijn vaak moeiteloos verbindingen gemaakt tussen arbeid en geloof, mits er maar even over doorgepraat kan worden. Wie met de deur in huis valt hoort op de vraag of die verbindingen er zijn vaker een ontkenning.
Kerken hebben vanuit hun eigen bestaan en drijfveren een grote bron van spiritualiteit. Ze zouden dus volop kunnen bijdragen aan de bezinning op beroep en bezieling. Maar hier blijft het vaker stil. Het project is ontstaan vanuit deze verkenningen en wil verschillende lijnen bewust oppakken.

Mensen in beeld

Binnen het project willen we mensen bereiken, die geïnteresseerd zijn in het met bezieling verrichten van betaalde arbeid, ook als ze niet of minder kerkelijk actief zijn. Een tweede groep zijn de mensen, die in lokale geloofsgemeenschappen of regionaal professioneel betrokken (kunnen) zijn bij het uitvoeren van activiteiten op het gebied van vieren, leren, dienen en/of bouwen. Als vorm hebben we een langer durend interview ontwikkeld, waarbij pastores of kerkelijk werkenden mensen uit hun omgeving met hulp van een vragenlijst interviewen rond hun leven en werk en daarbij vooral de kernen rond beroep en bezieling in gesprek brengen.
De aan het project deelnemende pastores interviewen elk een drietal mensen. Een gesprek is opgenomen, in zijn geheel uitgewerkt en door een journalist bewerkt tot een artikel. De artikelen verschijnen in OndersteBoven en gedeeltelijk op de website van DISK. De pastores zijn ook zelf geïnterviewd over hun beroep en bezieling, waarbij kan blijken dat of er een leerproces op gang is gekomen. Veronderstelling is dat al doende een werkwijze wordt ontwikkeld hoe in de kerkelijke praktijk beroep en bezieling aan bod kan komen.Voortgang
Inmiddels zijn 17 mensen geïnterviewd en de gesprekken met hen integraal uitgewerkt. Esther van der Panne heeft van de meeste gesprekken al journalistieke verhalen gemaakt. Vijf pastores zijn inmiddels ook geïnterviewd en hun gesprekken zijn eveneens uitgewerkt. Hun verhalen zullen voor juni 2009 rond zijn. Een achttal deskundigen is bereid gevonden om deze interviews en de uitgewerkte verhalen te lezen en ze vanuit hun deskundigheid van commentaar te voorzien. Deze commentaren zullen in juni 2009 in eerste versie gereed zijn. Na de zomer van 2009 wordt gestart met het maken van een boek, waarin de verhalen en commentaren gebundeld worden. De ontwikkelde werkmethode, de verhalen, en de commentaren worden zo voor een groter publiek ook nog op een andere manier toegankelijk. De presentatie van dit slotwerkstuk zal, afhankelijk van de voortgang, najaar 2009 of voorjaar 2010 op de agenda staan.
Voor verhalen kan men terugkijken in nummers van OndersteBoven uit 2007, 2008 en 2009 of kijken bij ‘Project Beroep en Bezieling’.

Klik hier voor het interview met Ton van Ekeren in OndersteBOVEN,
23(2009)2
. .

Klik hier voor het interview met Adrian Boogaard in OndersteBOVEN,
23(2009)2
.

omhoog

Naar andere artikelen OndersteBOVEN

home