home

ONDERSTEBOVEN
Tijdschrift van DISK

Aanbeveling 'Crisis ... kans op verandering', Ondesteboven 2011-1

Mgr. dr. G.J.N. de KorteOndersteBOVEN,
25(2011)1

Door Mgr. dr. G.J.N. de Korte

Het meest voorkomende woord in het afgelopen jaar is crisis. Kredietcrisis, economische crisis, voedselcrisis, klimaatcrisis, politieke crisis, ontwikkelingshulpcrisis, EU landencrisis, en natuurlijk ook arme kant crisis. We hebben de gevolgen kunnen waarnemen met bedrijfsfaillissementen, toenemende werkloosheid, onzekerheid over de ontwikkeling van koopkracht, pensioenen en de waardevastheid van koopwoningen.
De kerken gaven in november 2010 in hun onderzoek Armoede in Nederland aan, dat de hulpvragen gestegen zijn: aan protestantse kant een verdubbeling en aan RK kant een stijging met twintig procent. Kerken zien dus om hen heen de gevolgen van de crisis in toenemende verarming en een verzoek om meer diaconale hulp. In 2009 gaven ze ongeveer 30 miljoen euro aan noodhulp.
Hoe los je die problemen nu op? Breed leeft de overtuiging dat er moet worden bezuinigd om de financiën van de staat weer op orde te brengen. Als Kerk doen wij een dringend beroep op onze regering om de positie van de economisch zwakkeren daarbij te ontzien. Het is een teken van beschaving wanneer een samenleving, ook bij economische malaise, de armen zoveel mogelijk uit de wind houdt.
Er is nog een ander debat gaande: het pleidooi voor meer degelijke en betrouwbare economie die streeft naar bestaanszekerheid van mensen. In een dergelijke economie is meer voorzorg ingebouwd, meer zorg onderweg en nazorg bij echte fouten en rampen. Het gaat om een samenleving waarin de menselijke maat centraal staat; een duurzame samenleving voor mens, dier en onze aarde. Het gaat om een samenleving waarin rijken solidair zijn met armen en willen delen.
Christenen kunnen, geïnspireerd door hun geloof in Christus en Zijn evangelie, aan die samenleving hun steentje bijdragen. Ik vertrouw op uw inzet en beveel dit werkboekje van DISK van harte bij u aan.

Mgr. dr. G.J.N. de Korte
Bisschop van Groningen Leeuwarden
Bisschopreferent voor Kerk en Samenleving

Klik hier voor meer informatie over Zondag van de Arbeid, Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid

omhoog

Naar andere artikelen OndersteBOVEN

home