home

ONDERSTEBOVEN
Tijdschrift van DISK

“Duurzaamheid biedt kansen in tijden van crisis”

Jan Schreur: “Ons doel is duurzaamheid op lokaal niveau daadwerkelijk in de praktijk te brengen.”OndersteBOVEN,
25(2011)1

Door Judith Beltman

Inleiding
Brug slaan
Winkel
Economische crisis

Repair café

Inleiding

“Juist in tijden van economische crisis zijn duurzame initiatieven op lokaal niveau van groot belang. Ze bieden kansen om de hoognodige zorg voor het milieu te combineren met financiële besparingen én maatschappelijke participatie voor iedereen.” Aan het woord is Jan Schreur, voorzitter van de Arnhemse stichting ‘Kom op voor een duurzame wijk’. Onder het motto ‘eerst denken en dan ook écht doen’ zet de stichting zich in voor duurzaamheid op wijkniveau.

Het begon allemaal met een weddenschap over afvalinzameling tussen de Arnhemse wijk Sint Marten-Sonsbeekkwartier en de wethouder. De wijk boekte een glansrijke overwinning: er werd maar liefst 31% meer papier en 12% meer glas ingezameld. De beloning bestond uit een cheque van 8.900 euro, een bedrag dat overeenkwam met de uitgespaarde verbrandingskosten van het ingezamelde afval. Ook kregen de buurtbewoners een feestelijke filmavond aangeboden, waar de film An inconvenient truth van de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore werd vertoond. Een tweede weddenschap volgde al snel, nu rond het inzamelen van plastic verpakkingsafval. Dat bleek een grote uitdaging, want het inzamelen van plastic verpakkingsafval stond landelijk nog in de kinderschoenen. Toch wist de wijk ook deze weddenschap succesvol af te ronden, waarop een groot duurzaam wijkfeest volgde.

omhoog

Brug slaan

Van het één kwam het ander en in 2007 was de stichting ‘Kom op voor een duurzame wijk’ een feit. Schreur: “Ons doel is duurzaamheid op lokaal niveau daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Nog steeds werken we daarbij veel met weddenschappen. Dat is een positieve en enthousiasmerende manier om met duurzaamheid bezig te zijn. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met de laatste fase van een weddenschap over energiebesparing in woningen. Die weddenschap heeft de wijk afgesloten met voormalig minister van milieu Jacqueline Cramer. Zij woont vlakbij onze wijk en is heel betrokken bij lokale duurzaamheidsactiviteiten. Al met al denk ik dat de samenwerking met mevrouw Cramer illustratief is voor de professionele aanpak die we als stichting voorstaan. Daarmee zijn we in staat een brug te slaan tussen duurzaamheid op beleidsmatig niveau enerzijds en duurzaamheid in het dagelijks leven anderzijds.”

omhoog

Winkel

“Naast het organiseren van weddenschappen beschikken we sinds enige tijd over een winkel, de Groene Vos genaamd, waar we duurzame producten verkopen, zoals spaar- en ledlampen, duurzame kantoorartikelen en fairtradeproducten. Ook kunnen bewoners er terecht voor gratis advies over duurzaamheid en milieu. Het leuke aan de winkel is dat we daarmee een veel groter bereik hebben dan onze eigen wijk alleen. Ook inwoners uit de omliggende wijken weten ons te vinden en profiteren mee van het werk van onze stichting.
Verder organiseren we een breed scala aan andere activiteiten zoals een warme truiendag, een klimaatstraatfeest, activiteiten voor scholen en voorlichting over energiebesparing. Met dit uitgebreide pakket aan activiteiten proberen we samen met de bewoners onze wijk zo duurzaam mogelijk te maken”, aldus Schreur.

omhoog

Economische crisis

In het licht van de economische crisis hebben de activiteiten van de stichting bewoners veel te bieden. Schreur: “Als ik hier in de wijk om me heen kijk, raakt de crisis vooral de lagere inkomensgroepen. In eerste instantie lijken deze mensen wel iets anders aan hun hoofd hebben dan de zorg voor een duurzame wijk. Maar niets is minder waar, duurzaamheid biedt juist deze mensen kansen. De energiekosten bijvoorbeeld, nemen hand over hand toe en vormen steeds vaker een probleem. Met eenvoudige besparende maatregelen is aanzienlijk financieel voordeel te boeken. In onze winkel besteden we daarom veel aandacht aan voorlichting over energiebesparende technieken, zoals spaar- en ledlampen. Die lijken op het eerste gezicht duur, maar een rekenvoorbeeld laat zien dat het gebruik ervan op de lange termijn geld oplevert. Ook hebben we allochtone inwoners van onze wijk voorlichting gegeven over energiebesparing en afval. De belangstelling was dan ook groot en de bijeenkomsten werden als heel zinvol ervaren.”

omhoog

Repair café

Niet alleen financieel, maar ook in sociaal opzicht bieden acties gericht op duurzaamheid belangrijke meerwaarde. “Een voorbeeld daarvan is het ‘repair café’ dat we graag willen organiseren. Daar kunnen buurtbewoners kapotte apparaten onder begeleiding repareren. Zo geef je oude spullen niet alleen een tweede leven, maar vergroot je tegelijk de sociale samenhang in de wijk. Het café biedt mensen de kans hun talent in te zetten om buurtbewoners te helpen en er is veel ruimte voor ontmoeting. Dat is juist voor mensen die getroffen zijn door de crisis heel belangrijk.” Op een wat groter schaalniveau werkt de stichting daarnaast samen met de gemeente aan het opzetten van een klimaatloket, waar burgers en bedrijven terecht kunnen met vragen over energie en klimaat. Schreur: “Ook de gemeente moet flink bezuinigen en alleen door de handen ineen te slaan krijgt duurzaamheid de aandacht die het verdient.” Al met al biedt de stichting een breed scala aan kleinschalige, maar professioneel opgezette activiteiten. “Zo werken we samen aan een duurzame wijk, waar het voor iedereen aangenaam wonen en werken is. Oók in tijden van crisis!”, besluit Schreur.

Kijk voor meer informatie over de stichting ‘Kom op voor een duurzame wijk’ op www.duurzamewijk.nl.

omhoog

Naar andere artikelen OndersteBOVEN

home