home

ONDERSTEBOVEN
Tijdschrift van DISK

ARTIKELEN

3OndersteBOVEN, 27(2012)4

Geld en goed
Vrienden met de Mammon
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de relatie tot de kerken
Geen leven zonder maatschappelijke betrokkenheid

pijlOndersteBOVEN, 27(2013)3

Strovuur der ijdelheden – De neoliberale visie gestrand
Wat rest ons van het 'rode kapleunke'?

2010

3OndersteBOVEN, 26(2012)4

Een financiële instelling hoort een dienstverlener te zijn
Zeeuwse kerken op bezoek bij sociale werkvoorziening
Gaat de crisis wel voorbij?
Rio+20 - lichtpunt bij een mager resultaat
Trends op het gebied van MVO

pijlOndersteBOVEN, 26(2012)3

Een kerk die niet dient, dient nergens toe!
Armoede wordt om de vijf jaar herontdekt
Proeven van goed samenleven

2010

3OndersteBOVEN, 25(2011)4

"Waar menslievendheid en minnen is, daar is God"
Spiritualiteit en diaconie

Lange adem en groot geloof

pijlOndersteBOVEN, 25(2011)3

Gerrit Deems promoveert op onderzoek Alfons Ariëns
"Je moet focussen in je leven"
"Wat ik doe is soms bijna missionair"
"Dit gesprek prikkelt om na te denken over mogelijkheden op mijn werk"

pijlOndersteBOVEN, 25(2011)2

DISK-project sluit aan bij al aanwezige aandacht voor duurzame ontwikkeling
"Weinig mensen vragen of het duurzaam kan"
"Ik begin altijd liefst klein"
"Als iedereen een paar kleine dingen doet..."

3OndersteBOVEN, 24(2010)4

Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?
Economische crisis en de Sociale Leer van de R.-K. Kerk in 2010

Presentatie Beroep en Bezieling maakt tongen los

3OndersteBOVEN, 24(2010)3

Biologische fruitteelt aan de grens
Een oase voor stedelingen

Q-koorts en de intensieve veehouderij

omhoog

OndersteBOVEN, 23(2009)4

Werken aan een duurzame kerk
Het hart van het diaconaat
"Het moet gezellig zijn"
"Ieder kind mag er zijn"
"Ik doe geen dingen waar ik niet achter sta"

3OndersteBOVEN, 23(2009)3

Nieuwe diaconale cursus kerk en duurzaamheid
Hou je hoofd koel
Ons Wereld Huuske winnaar Ab Harrewijn Prijs 2009
Kerkelijke rol in de crisis

OndersteBOVEN, 23(2009)2

Voortgang in project Beroep en bezieling

OndersteBOVEN, 23(2009)1

Flexibiliteit als deugd - God is de ruimte waarin wij leven, bewegen en zijn
Flexibiliteit als deugd - Materiaal voor Viering en gesprek Biddag voor gewas en arbeid, 11 maart 2009
Nieuw boek over Alphons Ariëns

omhoog

OndersteBOVEN, 22(2008)5

Artikel Ondersteboven nr. 5 2008: Ze lachten me uit: daar werk je toch niet voor!
Artikel Ondersteboven nr. 5 2008: Het is een kwestie van aanwezig zijn

OndersteBOVEN, 22(2008)4

Duurzaamheidsspecial 'Op het leven'

OndersteBOVEN, 22(2008)3

De kracht van beeld
Je moet niet bangerig zijn
MVO - ketenverantwoordelijkheid en erfzonde
Gerechtigheid onder constructie

OndersteBOVEN, 22(2008)2

Nieuw boek over de geschiedenis van het arbeidspastoraat
Kan de economie dienstbaar zijn aan de schepping?

OndersteBOVEN, 22(2008)1

In tweestrijd - Positieve waardering van zorg is nodig!

omhoog

OndersteBOVEN, 21(2007)4

Beroep en bezieling: Je moet wel je stem laten horen
Driemaal duurzaam - spijswetten en duurzaamheid

OndersteBOVEN, 21(2007)3

Bruikbaar commentaar op duurzaamheidscan
Diaconie en spiritualiteit

Landelijk bureau DISK vierde 35 jaar jubileum

OndersteBOVEN, 21(2007)2

DISK doet mee aan breed opgezet programma
Duurzaamheidscan in de maak

OndersteBOVEN, 21(2007)1

Driemaal duurzaam: economisch, ecologisch en sociaal

omhoog

OndersteBOVEN, 20(2006)4

'Getekend en gezegend'
'Meer van hetzelfde of WKK?'

OndersteBOVEN, 20(2006)3

'Hebben kerk en arbeid iets met elkaar?'

OndersteBOVEN, 20(2006)2

'De boer wikt en God beschikt'
'Ik vind me helemaal niet moedig'
'Mensen tot hun recht laten komen'
'Matigheid levert wat op'
'Deugden voor het leven'

OndersteBOVEN, 20(2006)1

'Van ambitie naar actie'
'Maak het waar'
'De wereld wordt kleiner - denk ruim!'

omhoog

OndersteBOVEN, 19(2005)4

'Een spiritualiteit van smaak en smaakmakers', door Maaike de Haardt
'Werken in de akkerbouw: zoet of zuur?', door Peter Osendarp

OndersteBOVEN, 19(2005)3

'Solidariteit? Natuurlijk, maar met wie?', Inleiding Paul de Beer
'Meer waarde uit melk', door Jan Maasen

OndersteBOVEN, 19(2005)2

Schuld als sturingsmechanisme voor onschuldige zielen, door Irmgard Busch
Niet zonder risico, door Evelyn Schwarz

OndersteBOVEN, 19(2005)1

Werken met waarden, door Rien Brouwer
De methode bedrijfsonderzoek, door Rien Brouwer

omhoog

OndersteBOVEN, 18(2004)4

Vrouwen gaan door, door Irmgard Busch
De prijs van onbetaalde arbeid, door Jet Schouten

OndersteBOVEN, 18(2004)3

Bescheiden resultaten reïntegratiebeleid, door Gerard van Eck
Oog voor bredere context, door Gerard van Eck

OndersteBOVEN, 18(2004)2

Arm en rijk in oecumenisch perspectief, door Ineke Bakker
De markt, het visioen en minister De Geus, door Anne Kooi

OndersteBOVEN, 18(2004)1
Zoektocht naar zin en spiritualiteit, door Gerard van Eck
De kerk en vrijwilligerswerk, door Henk Meeuws

omhoog

OndersteBOVEN, 17(2003)4
MVO: ondernemen in een krachtenveld
MVO volgens Herman Wijffels
De solidariteit van Doekle Terpstra

OndersteBOVEN, 17(2003)3
De kracht van verhalen, door Gerard van Eck

Luister toch naar mijn verhaal, door Alice Frijns-Stassen

OndersteBOVEN, 17(2003)2
Waarden en sociale samenhang, door Hub Crijns
De paradox van waardigheid, door Evelyn Schwarz
Het goddelijke als bron voor barmhartigheid, door Hub Crijns

OndersteBOVEN / Raderwerk, 17(2003)1
Sociale zekerheid - voor iedereen?, door Hub Crijns en Trinus Hoekstra

omhoog

OndersteBOVEN, 16(2002)4
Kwaliteit, zelfs in het rusten, door Hub Crijns

Arbeidspastoraat blijft noodzakelijk, interview door Albert Koot en Ine Molenkamp

OndersteBOVEN, 16(2002)3
De noodzaak van kerkelijke financiële hulpverlening, door Trudi Nederland

OndersteBOVEN, 16(2002)2
'Globalisering en arbeidsmigratie', door Hub Crijns
'Ons Kamerlid - In memoriam Ab Harrewijn', door Hub Crijns

OndersteBOVEN, 16(2002)1
'Op vakantie met een smalle beurs', door Corrie van Haasteren

omhoog

OndersteBOVEN, 15(2001)4
Doorstromen. De terugkeer van de tramconducteur, door Esther van der Panne

OndersteBOVEN, 15(2001)3
Wie activeert wie?
, door Trudi Nederland

OndersteBOVEN, 15(2001)2
Een portret van de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid
, door Trudi Nederland

OndersteBOVEN, 15(2001)1
'Rust is niet per blik te koop', door Trinus Hoekstra

omhoog

OndersteBOVEN, 14(2000)4
'Het betere werk. Symposium en boeken over nieuwe arbeidsdeugden', door Hub Crijns

OndersteBOVEN, 14(2000)3
'Om sociale rechtvaardigheid. Drie jaar samen tegen armoede: is welvaart nu van iedereen?', door Hub Crijns

OndersteBOVEN, 14(2000)2
'Arbeidspastoraat permanent in ombouw', door Hub Crijns

OndersteBOVEN, 14(2000)1
'Iedereen een combi-burger. Nota arbeid en zorg vooral gericht op witte anderhalfverdieners', door Esther van der Panne

Bestellen van nummers van OndersteBOVEN: bestelformulier

omhoog

home