home

PROJECTEN

SOLIDARITEIT IN DE POLDER?
Verwerkingssugesties

Door Hub Crijns

Inleiding
Zien
Oordelen
Handelen

Inleiding

Het vergt de nodige inspanning om goed kennis te nemen van de inhoud van het boek Solidariteit in de polder? Toch loont het de moeite om het boek in een groep samen te lezen en te bespreken. Deelnemers kunnen per keer een hoofdstuk zelfstandig doorlezen en daarna met elkaar bespreken. Het gesprek kan zich richten op drie vragen. Begrijpen we de tekst? Begrijpen we de opbouw van de tekst? Begrijpen we de mening van de tekst?
Parochies en gemeenten kunnen een plek zijn, waar mensen uit allerlei sectoren elkaar ontmoeten. Zaken die in een bepaalde sector spelen, kunnen ingebracht worden. Tijdens zo'n platformgesprek hoeft niet ieder zijn of haar gelijk te halen, maar kan wel ieder zijn of haar belang of zorg inbrengen. Ook rond het thema solidariteit kan dat. Betrokkenheid kan zich uiten op drie manieren: zien, oordelen en handelen.

Zien

Het zien uit zich door situaties aan de orde te stellen, waarin solidariteit, armoede en sociale uitsluiting of rijkdom centraal staan. Groepen in parochies en gemeenten kunnen zich bijvoorbeeld verdiepen in wat voor werk ieder doet: betaald, onbetaald. Een uitwisseling daarover kan gebeuren als onderdeel van een vergadering, als gespreksbijeenkomst, of als cursus. Een intensieve manier is om nader in te gaan op de visies op arbeid, rijk, arm en solidariteit. Welk beelden hebben wij van solidariteit? Welk onderscheidingen maken we, wat stoot af en wat trekt aan in elkaars visie? Verschilt het beeld dat mannen en vrouwen hebben, ouderen en jongeren, hoger en lager geschoolden, Nederlanders en medelanders? Hebben we vergelijkbare ervaringen meegemaakt als waar de teksten in het studieboek over spreken?

Oordelen

Een tweede manier is zich een mening of een oordeel vormen over ontwikkelingen rond solidariteit. Ook hier kan gebruik gemaakt worden van de diverse teksten in het boek Solidariteit in de polder? Kunnen we de mening van de tekst onderschrijven? Hebben we een zelfde mening? Hoe waarderen we bijvoorbeeld de verschillende soorten van werk? Hoe waarderen we werk? Hangt die waardering met betaald en onbetaald samen? Hangt die waardering met geloven, spiritualiteit, bezieling samen? Het is belangrijk om vooroordelen op te sporen. Het gaat daarbij om stereotype beelden over mensen die werken, van een uitkering moeten rondkomen of oud of jong zijn. Uitingen hiervan zijn bijvoorbeeld moraliseren of romantiseren. Het is van belang om in plaats van (ver)oordelen te komen tot bezinning.

Handelen

De derde manier gaat over de vraag hoe mensen en groepen met situaties rond solidariteit kunnen omgaan. Hierbij staat het handelen voorop. Behalve studie of bezinning zijn er ook initiatieven en activiteiten in georganiseerd verband mogelijk om de solidariteit aan de orde te stellen. Kan op grond van deze tekst het eigen handelen ondersteund of ontwikkeld worden? Hoe pakt een groep dit aan in de eigen gemeente, of parochie, in de buurt of wijk, in stad of dorp? De belangrijkste stap na de groepsvorming is het stellen van een doel: waar willen we als groep naar toe, wat willen we bereiken in de eigen lokale samenleving?

Naar openingspagina Solidariteit in de polder

home