home

TEAM EN BESTUUR

Team

Het landelijk bureau heeft negen beleids- en secretariaatsmedewerkers. Beweeg de muis over de foto's voor meer informatie.omhoog

Samenstelling van het bestuur (per 1 oktober 2011)

Dagelijks Bestuur

Drs. R.S.E. Vissinga, voorzitter
Dr. J.B.M. Wissink, vice-voorzitter
Mw. H.S. de Vos-Koerselman, A.A., penningmeester
Mw. G. Mensink-van den Boom, bestuurslid, tevens penningmeester LIAN
Drs. A.W.P.A. Slaats, secretaris

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de leden van de onderstaande twee besturen.

Bestuur Landelijke Instelling voor het rooms-katholieke Arbeidspastoraat in Nederland (LIAN)

Dr. J.B.M. Wissink, voorzitter
Mw. Mr. Drs. G.T.M. Wüts, bisdom Rotterdam
Vacature, bisdom 's-Hertogenbosch
Vacature, bisdom Haarlem-Amsterdam
Dhr. M.C.G.M. Brouwer, aartsbisdom Utrecht
Drs. A.W.P.A. Slaats, bisdom Breda, secretaris
Mw. Drs. G.P.F.M. Mensink-van den Boom (penningmeester)
Drs. H.J.J.M. Vossen, bisdom Roermond
Vacature, bisdom Groningen-Leeuwarden
Dhr. J.H.M. Schrauwen, vanuit de sfeer van de FNV vakbeweging
Prof. Dr. A.J.M. van den Hoogen, vanuit de theologische opleidingen

Bestuur landelijk bureau DISK

Namens de Protestantse Kerk in Nederland:
* Drs. R.S.E. Vissinga, voorzitter
* Prof. Dr. H. Noordegraaf
* Mevr. Drs. C. Köhler
* Mevr. H.S. de Vos-Koerselman A.A.., penningmeester
Dhr. G.C. de Rijk, Oud-Katholieke Kerk
Vacature, Remonstrantse Broederschap
Vacature, doopsgezinde Broederschap
Mw. G. Dolsma, vanuit werkgeversorganisaties Vno-Ncw
Dhr W.S. Klukhuhn, vanuit de christelijke werknemersorganisaties
Vacature, Basisbeweging Nederland (waarnemer)
Dhr. J.J. Eberwijn, Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (waarnemer)

home