home

PROJECTEN

VASTENBRIEF
Van uitsluiting en armoede naar solidariteit en gerechtigheid

Handreiking

Als u de Vastenbrief wilt gebruiken in uw geloofsleven of parochieel leven, reiken wij u de volgende werkwijzen aan.

Persoonlijke lezing en bezinning
Lezing en bespreking van de brief in delen
Lezing en bespreking van de hele brief
Lezing en bespreking in een bijbelkring

Vasten met woord en daad

1. Persoonlijke lezing en bezinning

Een studieuze manier is om de brief in zijn geheel te lezen en daarna per onderdeel. Probeer voor u zelf van elk onderdeel een samenvatting te maken. Wat is de kern?

omhoog

2. Lezing en bespreking van de brief in delen

Lees de brief eerst alleen van te voren. Probeer de kern ervan te verwoorden. Bespreek vervolgens in 7 groepjes elk een onderdeel. Wat is de kern van dit onderdeel? Bespreek daarna samen met elkaar de kernen.
Gebruik ook de vragen onder 3 om de delen van de brief bespreken.

omhoog

3. Lezing en bespreking van de hele brief

Lees de brief thuis en bespreek hem samen, bijvoorbeeld in de parochievergadering, PCI, MOV- of liturgiegroep.
Richtvragen kunnen zijn:

 • De Bisschoppen schrijven een brief in de Veertigdagen tijd op weg naar Pasen, het hoogfeest van de christenheid. Een tijd van bezinning en bekering, van vasten en soberheid. Beleeft u dat ook zo?
 • De rode draad van de Vastenbrief gaat over processen van in- en uitsluiting, toegespitst op arbeid en armoede. Welke ervaringen heeft u daar zelf over?
 • Barmhartigheid en gerechtigheid gaan als broer en zus vanuit de eenheid van het geloof het proces van uitsluiting tegemoet. De waarde verantwoordelijkheid wordt aangereikt met een verwijzing naar solidariteit en soberheid. Heeft het geloof voor u ook die betekenis?
 • De Vastenbrief noemt allerlei manieren waarop gelovigen actief kunnen zijn in het gaan van Jezus' weg. Wat spreekt u hierin aan en zou u eraan mee willen doen?
 • Aan een of meer van deze vragen kunt u ook een afzonderlijke avond besteden.

  omhoog

4. Lezing en bespreking in een bijbelkring

Neem een van de Schriftlezingen van de Vastentijd:
Lc. 4, 1 - 13
Lc. 9, 28b - 36
Lc. 13, 6 - 9
Lc. 15, 1 - 3 + 11 - 32
Joh. 8, 1 - 11

 • Behandel niet meer dan één tekst per bijeenkomst.
 • Lees de tekst goed en laat hem op u inwerken, of ga er mee om zoals u dat in uw bijbelgroep gewend bent.
 • Lees dan de Vastenbrief of een deel daarvan.
 • Ga met elkaar in gesprek over Schrifttekst en Vastenbrief.

o Ziet u overeenkomsten, verschillen?
o Wat raakt u?
o Wat stoort u?
o Roepen Schrifttekst en de Vastenbrief op tot handelen?
o Is dat handelen reëel, heeft het kans van slagen?
o Komt geloof en maatschappelijk handelen zo dichter bij elkaar?

omhoog

5. Vasten met woord en daad

Lezing en bespreking met het oog op handelen

De bisschoppen zien de Vasten als een tijd van gebed, aalmoes en vasten. Dit moet gepaard gaan met werken van barmhartigheid en structuren van gerechtigheid. Zij roepen op tot het bestrijden van armoede en uitsluiting. Zij vinden dat een zaak waar iedereen voor verantwoordelijk is. In die zin gaat vasten het hele jaar door.
Parochiële werkgroepen als PCI's, MOV-groepen of wereldwinkelgroepen kunnen de brief bespreken om het eigen handelen door te lichten.

o Lees de brief aandachtig.
o Herkennen wij ons handelen in de brief?
o Missen wij er iets in?
o Zijn er dingen die wij zouden moeten gaan doen?
o Bemoedigt de brief ons?
o Welke mogelijkheden ziet u voor u zelf, voor uw parochie, buurt, vrijwilligerswerk voor handelen in deze geest?

U kunt denken aan:

 • Ziekenbezoek
 • Opvang vluchtelingen of daklozen
 • Werk voor gevangenen, Exodus, Amnesty International, Justitia et Pax
 • Werk aan vrede, Pax Christi
 • Verenigingswerk
 • Fair trade, wereldwinkelactiviteiten of kopen van hun producten.
 • MOV werk, vrijwilliger Vastenaktie of Cordaid
 • Ondersteunen uitkeringsgerechtigdenwerk.
 • Meedoen aan zelforganisaties van uitgeslotenen, aan Arbeidspastoraat DISK, groepen van de Arme Kant van Nederland/EVA.

Klik hier voor een samenvatting van de Vastenbrief.
Klik hier om de volledige tekst van de Vastenbrief als Word-bestand te downloaden.

omhoog

Naar openingspagina Vastenbrief

home