home

PROJECTEN

VOORJAARSCONFERENTIE
DISK EN NETWERK URBAN MISSION

MISSIE IN DE WERELD
Theologiseren van binnenuit

Uitnodiging 17 maart 2006

Beste mensen,

Dit voorjaar organiseren we voor de vijfde keer samen een Voorjaarsconferentie. Zoals altijd vindt deze plaats in de buurt van 19 maart, het katholieke feest van Jozef de werkman. Dit jaar met het thema missie en theologie. We theologiseren op een manier die aansluit bij ons werk.

We ontmoeten elkaar op vrijdag 17 maart a.s. in het centrum van de Nicolaas en Monica parochie te Utrecht en de zaal is open vanaf 10.00 uur. Het programma start om 10.30 uur. De deelname kost € 10,-, waarvoor u naast de lunch ook een verslag tegemoet kunt zien. Daarnaast gaan we er van uit dat deelnemers de reiskosten zelf voor hun rekening nemen, dan wel bij hun eigen werkeenheid kunnen declareren.

Dit jaar hebben we de Voorjaarsconferentie de titel meegegeven:

Missie in de wereld
Theologiseren van binnenuit

Ontmoeting met andere collega's en het voort denken op elkaars werkervaringen zijn de belangrijkste doelstellingen. Voor een verdere uitleg van deze titel verwijzen we naar de inhoudelijke omschrijving. We denken dat we met dit thema een bouwsteen kunnen toevoegen aan de kracht van het arbeidspastoraat en het netwerk urban mission.

Wij sturen deze uitnodiging naar werkers en besturen uit de betrokken netwerken. Tevens nodigen we werkers van diaconale en missionaire projecten uit en werkers vanuit het Inloop Centra Beraad en het netwerk drugspastores.

Wij vragen u van harte om zelf ervaren vrijwillig(st)ers of bestuurders van plaatselijke werkeenheden persoonlijk uit te nodigen voor deze Voorjaarsconferentie.
Een of meer kopieën zijn snel gemaakt en op het ingesloten opgave formulier voor de aanmelding kunnen meerdere namen opgegeven worden.

We hopen op een uitdagende en creatieve Voorjaarsconferentie en stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs. Met een hartelijke groet tekenen mede namens alle collega's,

Hub Crijns, landelijk bureau DISK
Bic Driessen, netwerk urban mission

Het Nicolaas en Monicacentrum, Boerhaaveplein 199, Utrecht, tel. 030-2441319 is vanaf station Utrecht CS te bereiken met bus 6 (richting Zuilen) of 7 (richting Overvecht Noord); uitstappen halte Nijenoord. U steekt de Ahornstraat/Omloop over en staat dan op het Boerhaaveplein.

Klik hier voor het programma van de conferentie.
Klik hier voor achtergrondinformatie.
Klik hier voor het verslag van de conferentie.

Naar beginpagina voorjaarsconferentie

home