home

PROJECTEN

VOORJAARSCONFERENTIE
DISK EN NETWERK URBAN MISSION

MISSIE IN DE WERELD
Theologiseren van binnenuit

Verslag Voorjaarsconferentie 2006

Jan Baronner en Hub Crijns

Vers van de pers in 2006 is 'Missie in de wereld', nummer 41 van de DISK Studiereeks met het verslag van de Voorjaarsconferentie 2006, die is gehouden op 17 maart 2006. De Voorjaarsconferentie is benoemd als 'Missie in de wereld. Theologiseren van binnenuit' en met die naam hebben we theologische praktijkreflectie van onderop voor ogen. Daarbij is de volgende redenering behulpzaam:

  1. er is een praktijk tussen pastores en mensen;
  2. die kun je (verhalend) beschrijven met een kleiner of groter pastoraal accent;
  3. daar zou je een eerste theologische reflectie over kunnen ontwikkelen, waarbij een bepaald beeld de dragende kern is, hetgeen de pastores vanuit hun professie zouden moeten kunnen doen;
  4. waarna theologie volgt met een tweede reflectie.

Het is een zoektocht om te kijken in hoeverre deze reflectie ons helpt bij het handelen in de praktijk, in hoeverre ze helpt bij ons professionele handelen ten dienst van mensen. De vier stappen beoefenen als ontwikkeling in professionaliteit heeft ook een strategische waarde: een kerkelijke werksoort dient zowel de taal en motivering van de eigen opdracht te verwoorden en de kerk te versterken in haar opdracht en zending.

Het doel van deze werkdag is geweest de ontmoeting onder collega's te bevorderen, gekoppeld aan een (verdere) verdieping rond de god-spraak in onze werksoort. Daarbij is verhalen en luisteren, hoor en wederhoor, spraak en tegenspraak de werkvorm. De methode van theologiseren ligt niet vast, noch de stroming of richting: we zijn zelf de methode en het gesprek met elkaar is theologiseren van binnenuit.

Jannet van der Spek en Erik Sengers hebben boeiende en prikkelende inleidingen gehouden, waarover in de diverse werkgroepen zinvol is doorgepraat. Van deze gesprekken zijn korte impressies gemaakt.
Voor degenen die niet op deze conferentie zijn geweest, maar op de hoogte willen worden gebracht van de inleidingen en de discussies rondom onze 'Missie in de wereld' is dit een uitgave die niet in de boekenkast mag ontbreken.

J. van der Spek en E. Sengers, e.a., 'Missie in de wereld. Theologiseren van binnenuit. Verslag van de Voorjaarsconferentie 2006 Arbeidspastoraat DISK en Netwerk Urban Mission', DISK Studiereeks nr. 41, 2006, 32 blz., ISBN 90-72951-25-5, € 5,00.

Klik hier om het verlsag te bestellen: bestelformulier (zie 'arbeidspastoraat').

Klik hier voor de uitnodiging voor de conferentie.
Klik hier voor het programma van de conferentie
Klik hier voor achtergrondinformatie. .

Naar beginpagina voorjaarsconferentie

home