home

PROJECTEN

VOORJAARSCONFERENTIE
DISK, NETWERK URBAN MISSION, ICB EN LOND

MISSIE, MIGRATIE EN EVANGELISATIE

Studiereeks 43 - Verslagbundel

Landelijk bureau DISK, het netwerk Urban Industrial Mission, het InloopCentra Beraad en het netwerk LOND bundelden op 19 maart 2007 hun krachten voor de zesde gezamenlijke Voorjaarsconferentie. In vervolg op de Conferentie van 2006 over 'Missie in de wereld' was dit keer het thema 'Missie, migranten en evangelisatie'. Een thema dat leeft, getuige de inleidingen en discussies. Tegelijk bleken er de nodige onbekendheden en verrassingen. In deze publicatie wordt het verslag van de Conferentie gepubliceerd.
Frans Wijsen, hoogleraar missiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het Nijmeegs Missiologisch Instituut, stelt: "via de omgekeerde missie van niet-westerse migranten komt missie weer op de agenda van de westerse kerken". Hij onderbouwt deze stelling met een beknopt overzicht van de missionaire geschiedenis: via verovering, aanpassing aan de cultuur, inculturatie naar dialoog en momenteel niet-westerse missionarissen in Nederland.
Vanuit de migrantengemeenschappen vertelt Erica Feenstra ervaringen. Zij is vanuit de diaconie van de PKN gemeente Amsterdam werkzaam in het dienstencentrum migrantenkerken 't Kerkhuis in Amsterdam Zuid-Oost. Zij ondersteunt haar verhaal met veel dia's en het komt er op neer dat het in de samenwerking met migrantenkerken allemaal om goede communicatie gaat.
Een evangelische benadering komt naar voren uit de ervaringen van pastor Jerry Mendeszoon van Victory Outreach in Rotterdam. Hij komt niet met een reflectief verhaal, en vertrekt vanuit het evangelie met het voorbeeld van Jezus als basis voor zijn eigen missiewerk. Hij analyseert niet maar spreekt vanuit zijn hart. Ook vertelt hij het verhaal van Sonny Arguinzoni en zijn vrouw Julie, de stichters van Victory Outreach, en zijn eigen verhaal van verslaving, dieptepunt, bekering met visioenen en Gods' ingrepen daarbij. Een heftig enthousiast verhaal, onderbroken door een gebed vanuit het geloof in God en niet over God.
Blijkens de zaaldiscussie leven er hartstochtelijke beelden rond missie en evangelisatie. Het blijkt goed om die beelden te benoemen en uit te wisselen. Er blijkt ook nog heel wat van elkaar te leren. Al pratend blijkt zelfreflectie, interreligieuze dialoog en uitnodiging voor verder gesprek op gang te komen.
Het is ook boeiend om bij dit boekje het verhaal van de Voorjaarsconferentie 2006 te betrekken 'Missie in de wereld. Theologiseren van binnenuit', waarin de verhalen van de pastores uit de diverse netwerken aan bod komen. Eerder verschenen als DISK Studiereeks 41.

Hub Crijns, Erica Feenstra, Jerry Mendeszoon, Frans Wijsen, e.a., 'Missie, migranten en evangelisatie', Verslag Voorjaarsconferentie Arbeidspastoraat DISK, Netwerk Urban Mission, InloopCentra Beraad en Netwerk LOND, DISK Studiereeks 43, Landelijk bureau DISK, 's-Hertogenbosch, ISBN/EAN: 978-90-72951-27-4, 60 pag, prijs € 5,-.

Klik hier om te bestellen (zie 'Arbeidspastoraat'): bestelformulier

Naar beginpagina voorjaarsconferentie

home