home

PROJECTEN

VOORJAARSCONFERENTIE
DISK, NETWERK DAK

IN DIACONIE / DIACONAAT GEBEURT KERK
Inhoudelijke omschrijving

Trinus Hoekstra heeft in voorbereiding op deze Voorjaarsconferentie twee papers gemaakt.

Het eerste artikel 'Naar een theologie van het diakonaat' zet de toon en vraagstelling. Als we theologie verbinden met de missionaire en diaconale aspecten van ons werk, praten we dan over een theologische doordenking van diaconie/diaconaat of over een diaconale doordenking van kerk en theologie?
Klik hier voor meer informatie over dit artikel.

Het tweede artikel is een korte samenvatting van de hoofdstukken van het boek Metamorfosen - Over religie en moderne cultuur van Erik Borgman, in 2006 in een tweede druk verschenen bij uitgeverij Klement te Kampen. Dit boek speelt op deze Voorjaarsconferentie en in de voorbereiding van het thema een belangrijke rol. Het artikel voert mensen die het boek niet gelezen hebben binnen in de denkwereld van de theoloog Erik Borgman en is tegelijk een introductie op hem als de hoofdspreker.
Klik hier voor meer informatie over dit artikel.

Vanuit de diaconale praktijk zullen twee mensen reageren: Jannet van der Spek, predikant protestantse gemeente Groningen Zuid, tot voor kort stafmedewerker bij De Buitenwacht in Dordrecht en Jan Willem Menkveld, gemeente adviseur regio Midden van de Protestantse Kerk in Nederland.

Na afloop van deze Voorjaarsconferentie zal DISK Studiereeks 44 ''Metamorfosen van religie' en het diaconaat' verschijnen, met daarin meer artikelen rondom de opzet van deze Voorjaarsconferentie. De publicatie zal tevens dienen als verslag van deze dag en aan de deelnemers worden toegezonden.
Voor de uitwerking van deze opzet zie verder het programma. Het wordt een interessante dag met een indringend thema en boeiende inleiders.

omhoog

Naar beginpagina voorjaarsconferentie 2008

home