home

PROJECTEN

VOORJAARSCONFERENTIE

2013

FLEXIBEL EN BEZIELD
19 maart 2013

Zondag van de Arbeid, Biddag en Dankdag voor Gewas en ArbeidDe DISK Voorjaarsconferentie 2013 heeft inmiddels plaatsgevonden. De inleidingen zijn gebundeld in een verslagboek.

Basisgegevens en inhoud

Op 19 maart 2013 hebben Landelijk bureau DISK, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad en de Oecumenische Studiekring een bijeenkomst over het jaarthema van Arbeidspastoraat DISK Flexibel en bezield? georganiseerd.

DISK kiest elk jaar een actueel thema, dat tevens gebruikt wordt in de kerken bij biddag en dankdag voor gewas en arbeid, de zondag van de arbeid en bij themavieringen. Het boekje met werkmateriaal is verschenen als eerste nummer van het tijdschrift Ondersteboven in de jaargang 2013. Het tijdschrift is te verkrijgen bij landelijk bureau DISK. Prijs: € 2,50 (exclusief portokosten).
Klik hier om meer te lezen over dit materiaal.
 (zie Toerusting en activering kerken).

ploink

Flexibel en bezield?!

Hub Crijns, directeur landelijk bureau DISK, heeft de aanwezigen verwelkomd bij de DISK Voorjaarsconferentie 2013. Het thema van dit jaar heeft alles te maken met de voortgaande economische crisis en de ervaringen die mensen daarbij opdoen. Er staat veel op het spel, zowel voor werkenden, als voor werkzoekenden, voor de mensen die ingesloten zijn op de arbeidsmarkt en degenen die ervan buitengesloten zijn.
Trinus Hoekstra, mede-directeur van landelijk bureau DISK en programmamanager van Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland, richt zich in zijn inleiding op de hervormingen van de arbeidsmarkt die met maatregelen als versoepeling van het ontslagrecht en beperking van de WW voor de deur staat. Een belangrijk oogpunt van die hervormingen is flexibilisering van arbeidsrelaties. Hij kijkt daarbij ook naar het Duitse arbeidsmarktmodel dat beleidsmakers in Nederland in belangrijke mate lijkt te inspireren.
Rien Brouwer, docent verbonden aan de Hogeschool Inholland en lid van het bestuur van landelijk bureau DISK, stelt de vraag of er vandaag de dag een nieuwe sociale kwestie zichtbaar wordt nu steeds meer bedrijven een flexibele schil hanteren voor hun bedrijfsvoering. Wat betekent deze organisatieontwikkeling als het gaat om insluiting en uitsluiting van betaald werk? Spelen talenten die mensen hebben nog wel een rol van betekenis? 
Anne-Marieke Koot, theoloog, thuishulp en actief in het verzet tegen de afbraak van de thuiszorg, vertelt ervaringen uit de wereld van de thuiszorg. Daar is het begrip ‘aanbesteding’ de hefboom om de thuiszorg flexibel en goedkoop te laten doen. Terwijl het helpen van mensen, de bezieling daartoe, het uitgangspunt van de thuishulp is.
Na de inleidingen hebben de deelnemers nog uitgebreid met elkaar van gedachten gewisseld over het thema ‘Flexibel en bezield?’.

De drie inleidingen zijn gebundeld in een Verslagboek DISK Voorjaarsconferentie 2013, dat u hier kunt downloaden.

ploink

Naar beginpagina wmo

home