home

PROJECTEN

DUURZAAMHEID: WAAR GEEF JIJ JE TALENTEN AAN?

Online enquête duurzaamheid

Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?Landelijk bureau DISK – de oecumenische instelling voor arbeidspastoraat waarin zeven kerken met elkaar samenwerken – doet in het kader van het project 'Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?' onderzoek naar de aandacht die in en vanuit plaatselijke geloofsgemeenschappen besteed wordt aan duurzame ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling heeft te maken met de wijze waarop in behoeften van huidige en toekomstige generaties mensen, planten en dieren voorzien wordt. Het veronderstelt dat verder gekeken wordt dan het hier en nu. Duurzame ontwikkeling wil ook anderen – elders en later dus – de mogelijkheid bieden om in hun behoeften te voorzien. Dat vraagt van huidige en toekomstige generaties dat ze voortdurend streven naar een ideaal evenwicht tussen ecologische, sociale en economische belangen, ook wel de drie p’s genoemd: planet, people en profit. Duurzame ontwikkeling is een gemeenschappelijke opgave van bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en individuele burgers, dus ook van plaatselijke geloofsgemeenschappen en individuele gelovigen.

Landelijk bureau DISK nodigt u – mensen die vrijwillig dan wel beroepsmatig werkzaam zijn in de kerken – uit een vragenlijst in te vullen. U helpt daardoor mee aan de ontwikkeling van materialen en activiteiten ten behoeve van plaatselijke geloofsgemeenschappen. Het invullen van de 33 vragen kan online en neemt een klein half uur van uw tijd. Voor u en voor ons goed benutte tijd.

N.B.: U kunt de vragenlijst niet halverwege de beantwoording opslaan en later verder invullen; de vragenlijst moet in één keer worden ingevuld.

Klik hier om naar de online enquête te gaan.

U kunt tot 31 januari 2011 de vragenlijst invullen.

De eerste honderd mensen die de vragenlijst ingevuld hebben, ontvangen een exemplaar van 'Op het leven', een special van het tijdschrift Ondersteboven voor plaatselijke geloofsgemeenschappen over duurzaamheid.

Meewerken aan het onderzoek is strikt anoniem. Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en ontdaan van mogelijkheden tot herkenning.

Zou u zo vriendelijk willen zijn deze enquête onder de aandacht te brengen van bekenden die evenals u vrijwillig dan wel beroepsmatig actief zijn in de kerken.

Als u vragen heeft, dan kunt u via info@disk-arbeidspastoraat.nl contact opnemen met de makers van de enquête.

Klik hier voor meer informatie over het project 'Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?'

Klik hier voor meer informatie over Landelijk Bureau DISK.

omhoog

Terug naar openingspagina Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?

home