home

WAAR STAAT DISK VOOR?

Landelijk bureau DISK ondersteunt het oecumenisch arbeidspastoraat van acht kerken, is binnen die kerken een partner in vorming en toerusting rond arbeid, zorg en inkomen en doet vanwege de kerken mee aan het maatschappelijk debat rond arbeid, zorg en inkomen.

Katholieke en protestantse kerken rekenen het tot hun taak om aanwezig te zijn in de wereld van arbeid en economie. Ze werken daartoe samen in DISK: Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken.

Deze Dienst ondersteunt het arbeidspastoraat, zoals dat plaatselijk en regionaal gebeurt. Door middel van het arbeidspastoraat laten de kerken weten, dat zij werk en geloof willen verbinden.

Presentie is een veel gebruikt woord in het arbeidspastoraat. Voor de meeste pastores betekent presentie een langduriger aanwezigheid bij een bepaalde groep mensen of op een bepaalde werkplek. Ook daarin vind je allerlei variaties: een jaar lang een dag in de week meewerken met een schoonmaakploeg, optrekken met een groep bijstandsvrouwen, maar ook periodes van enkele weken intensief meewerken in de fabriek afgewisseld met een keer in de week langs gaan. Het gaat altijd om het zo goed mogelijk luisteren naar wat mensen meemaken. Mensen ruimte geven om hun verhaal over arbeid te vertellen, juist in situaties waarin daarvoor meestal geen ruimte is.

Het arbeidspastoraat is ooit begonnen in industriële bedrijven. Nu zijn er ook contacten gegroeid met de commerciële dienstverlening, de zorgsector en de land- en tuinbouw. Sinds de massale ontslagen in de jaren tachtig heeft het arbeidspastoraat zich ook ingezet met en voor uitkeringsgerechtigden. Werklozen, bijstandsvrouwen en WAO'ers vormen - met de buitenlandse werknemers - de onderkant van de arbeidsmarkt en de 'arme kant' van Nederland. Arbeidspastoraat DISK heeft oog en oor voor de druk waaronder ondernemers, met name de kleine, staan. Boerinnen en boeren doen tevens een beroep op DISK zich hun zaak aan te trekken.

Het arbeidspastoraat vangt signalen uit de arbeidswereld op, stelt de vraag naar menselijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit in de betaalde arbeidsverhoudingen en daarbuiten en heeft aandacht voor mensen die in de knel komen. Het vraagt door naar zin en betekenis en verbindt de ervaringen rond het betaalde en onbetaalde werk met geloven en met de joods-christelijke tradities. Daarom komt het woord reflectie vaak voor in een jaarverslag.

Daarom werkt arbeidspastoraat ook in plaatselijke parochies en gemeenten om kerkleden te betrekken bij die vragen. Het arbeidspastoraat brengt de opgedane ervaringen via het werk van presentatie binnen in parochies en gemeenten. Wat betekenen die ervaringen voor geloven en kerk zijn? Wat betekenen geloven en kerk zijn voor economisch handelen? Arbeidspastoraat is actief rond thema's als technologie, verantwoord maatschappelijk ondernemen, 24-uurseconomie, verrijking en verarming, arbeid, zorg en inkomen. Vanuit de presentie en de reflectie stelt het vragen aan bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en kerken door te participeren in publiek debat.

Naar beginpagina Wat is DISK

omhoog

home