home

WAT BETEKENT DISK?

Dienst in de
Industriële
Samenleving vanwege de
Kerken

Deelnemende kerken
Taken

De Dienst is op 5 juni 1972 opgericht als oecumenisch samenwerkingsverband van het toenmalige katholieke bedrijfsapostolaat en het protestantse industriepastoraat, tegenwoordig arbeidspastoraat genoemd.

Deelnemende kerken

In de Stichting landelijk bureau DISK werken de volgende kerken samen:

  • Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
  • Protestantse Kerk in Nederland
  • Algemene Doopsgezinde Sociëteit
  • Oud Katholieke Kerk
  • Remonstrantse Broederschap
  • Basisbeweging Nederland (waarnemend lid)
  • Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland (waarnemend lid)

    omhoog

Taken

Het landelijk bureau DISK heeft drie taken:

1. Ondersteunen van het netwerk Arbeidspastoraat DISK
2. Toerusten en activeren van kerken rond arbeid, zorg en inkomen
3. Deelnemen aan het publieke debat rond arbeid, zorg en inkomen

Deze drie taken worden o.a. ook uitgevoerd met:

4. Projecten en campagnes
5. Publicaties, video's en fototentoonstellingen

omhoog

Naar beginpagina Wat is DISK

home