home

WELKOM OP DE WEBSITE VAN
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

Landelijk bureau DISK ondersteunt het oecumenisch arbeidspastoraat van zeven kerken, is binnen die kerken een partner in vorming en toerusting rond arbeid, zorg en inkomen en doet vanwege de kerken mee aan het maatschappelijk debat rond arbeid, zorg en inkomen.

Landelijk bureau DISK is helaas opgeheven per 1 juni 2014.
(klik hier om meer te lezen over de achtergrond hiervan).
Deze website wordt vanaf die datum niet of nauwelijks meer bijgehouden.
Publicaties bestellen is niet meer mogelijk.
De site blijft nog enige tijd 'in de lucht' om als archief geraadpleegd te kunnen worden.

laatste wijziging: 22 januari 2015

Netwerk

Landelijk bureau DISK is met zijn programma’s betrokken in een netwerk van organisaties. Een aantal van die programma’s of projecten of organisaties heeft een eigen website, waar de informatie en het nieuws van landelijk bureau DISK ook op terecht komt. Heeft u interesse in deze thema’s, activiteiten, projecten, programma’s of organisaties, klik dan door naar de betreffende website. Het gaat om de navolgende.

Ab Harrewijn Prijs
Landelijk bureau DISK en de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA zijn partners in de jaarlijkse Ab Harrewijn Prijs, die op 13 mei 2013 wordt uitgereikt. Een jury nomineert uit de jaarlijkse voordrachten vijf genomineerden. Kijk en lees verder op:
www.abharrewijnprijs.nl

Duurzame Kerk
Landelijk bureau DISK werkt de sociaal-economische invalshoek uit met de aandacht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. In de benadering van duurzaamheid kiest DISK voor zowel de economische als sociale als ecologische aspecten. Toegepast op kerken is er van alles in beweging rond duurzaamheid. Kijk en lees verder op:
www.duurzamekerk.nl

Arme Kant van Nederland/EVA
Een belangrijk programma van landelijk bureau DISK heeft te maken met verarming en verrijking. Mede opdrachtgever van dit programma is de Raad van Kerken in Nederland. Voor de actualiteit van hetgeen gaande is kijk en lees verder op:
www.armekant-eva.nl

Sociale Alliantie
De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid bestaat sinds 2000 en is een netwerk van 60 organisaties, die hun krachten bundelen in de strijd tegen verarming. In de ondersteuning van de lokale groepen en netwerken werken de Arme Kant van Nederland/EVA en de Sociale Alliantie nauw samen in het aanbieden van Alliantie Regionale Overleggen (twee keer per jaar) en vijf regionale Alliantiedagen (een serie per jaar). Kijk en lees verder op:
www.socialealliantie.nl

RK Diaconie
Landelijk bureau DISK ondersteunt met zijn programma’s ook de diaconale instellingen en organisaties van kerken. Vooral aan rooms-katholieke kant vormt landelijk bureau DISK met zijn activiteiten een diaconaal bureau. De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met het Landelijk Katholiek Diaconaal Bureau. Kijk en lees verder op:
www.rkdiaconie.nl

SchuldHulpMaatje
SchuldHulpMaatje is een initiatief van Kerk in Actie, het landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB) en de Vincentius Vereniging Nederland (samen met landelijk bureau DISK), Perki Nederland (de Molukse kerken), de kerken binnen de Evangelische Alliantie, en de Nederlandse Gereformeerde kerken, Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland en Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Ze werken samen met twee bureaus voor schuldhulp en financieel advies: De Budgetteer en Encour. SchuldHulpMaatje wil mensen met beginnende en problematische schulden begeleiden om weer een gezonde financiële huishouding te verwerven. Kijk en lees verder op:
www.schuldhulpmaatje.nl
www.uitdeschulden.nu

Teksten van deze site mogen worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

home