home

PROJECTEN

WMO
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Diaconie en WMO

Door Hub Crijns

De twee woorden 'diaconie' en 'WMO' verbinden initiatieven van de kerk met die van de overheid. Achter beide woorden gaan eigen werelden schuil. Bij de verbinding 'Diaconie en WMO' wordt ervan uitgegaan dat er relaties (te maken) zijn tussen de kerkelijke diaconale taak van de geloofsgemeenschap en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zoals de overheid die momenteel in uitvoering heeft.

In de Tweede Kamer is in februari 2006 besloten dat de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning op 1 januari 2007 wordt ingevoerd. De WMO gaat de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Welzijnswet en delen van de Algemene Wet Bijzondere Zorg (AWBZ) vervangen. Er zijn negen prestatievelden benoemd, die in de komende vier jaren gerealiseerd dienen te worden. Het prestatieveld zorg komt het eerst aan de beurt in 2007. In dat jaar moeten de gemeenten ook hun beleidsplan rondmaken voor de gehele WMO.

De lokale burgerlijke gemeenten gaan de WMO uitvoeren. In de Tweede Kamer is bij de vaststelling van de WMO besloten dat de burgerlijke gemeenten plaatselijke kerken bij de discussies rond de WMO moeten betrekken. De vraag is welke rol de parochies of kerkelijke gemeenten willen en kunnen spelen. Het diaconale handelen van kerken, dat gedaan wordt door professionals, ambtsdragers en vrijwillig(st)ers speelt zich grotendeels af op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de eigen woonplaats. Door de WMO gaat er veel veranderen op deze drie terreinen.

Zijn kerken geïnformeerd? Weten ze wat ze zelf willen? Weten ze wat anderen willen dat kerken doen? Gaan ze vrijwilligers werven voor een hulpdienst die hand- en spandiensten verleent aan mensen? Werken ze mee aan activiteiten van gemeenschapsvorming en ontmoeting om zo de leefbaarheid in de wijk te bevorderen? Organiseren ze een inloophuis waar daklozen en verslaafden terecht kunnen? Of ligt het accent op het opsporen en signaleren van knelpunten? Is de diaconie van de gemeente of de Parochiële Caritas Instelling of de diaconale structuur van de parochie ook via het éne loket van de burgerlijke gemeente te bereiken? Het zijn allemaal vragen die aan de orde komen als een lokale kerk zich gaat bezinnen op de WMO en de rol van de kerk daarbij.

Binnen de diaconale hoeken van de verschillende kerken is te beluisteren, dat het belangrijk is dat de lokale gemeente of parochie en de Diaconie of Parochiële Caritas Instelling (PCI) alsmede de vele diaconale werkgroepen zich verdiepen in deze nieuwe wet. Het is nuttig als de plaatselijke kerken samen overleggen en contact hebben met elkaar en met de burgerlijke gemeente en met plaatselijke organisaties over de uitvoeringsplannen van de WMO. Dit alles vanuit het besef dat een geloofsgemeenschap, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, verantwoordelijkheid en dienstbaar is aan medemensen.

U vindt in dit hoofdstuk van de site artikelen, folders, verwijzingen naar in formatiemappen en werkboekjes en we hopen dat u daarmee u voordeel kunt doen.


Naar beginpagina wmo

home