home

PROJECTEN

WMO
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Katern WMO en Diaconie

Speciaal voor parochies, Parochiële Caritas Instellingen (PCI) en diaconale werkgroepen heeft drs. Hub Crijns een katern gemaakt over de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit katern Diaconie en WMO. Over de rol van de parochie, Parochiële Caritas Instelling (PCI) of diaconale werkgroep bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in het 1 juni nummer van 'rkkerk.nl', het blad van de R.K. Bisschoppenconferentie in Nederland verschenen.
In het katern staat allerlei informatie waarmee een parochie aan het werk kan gaan. Bijvoorbeeld een samenvatting van de WMO en de negen prestatievelden, de rol van de lokale burgerlijke overheid, en de gevolgen voor diverse groepen. Voorts wordt informatie gegeven over de diaconale structuur in de r.-k. kerk, de verbinding met het katholieke sociale denken en komt de vraag aan bod wat de lokale geloofsgemeenschap kan en moet met de WMO. Verder biedt het katern veel voorbeelden van lokale diaconale activiteiten en mogelijkheden voor contact, informatieverwerving en verder lezen.
Op deze plaats is de pdf-file van het katern verkrijgbaar ter eigen informatie. U kunt de file ook downloaden en verder mailen naar andere lezers en werkcontacten.
Mede namens bisschop de Korte, de bisschopreferent voor Kerk en Samenleving met aandachtsveld diaconie, is de verwachting dat het boekje van nut mag zijn in onze oriëntering op de WMO.
Er zijn geen bezwaren tegen plaatsing van deze file op website in WMO-dossiers. Graag zelfs. En even linken naar www.disk-arbeidspastoraat.nl/wmo.htm.

Klik hier om de pdf (238 kb) van het katern te downloaden.

Wie het katern als boekje wil hebben kan het 1 juni nummer van 'rkkerk.nl' bestellen bij DISK of bij het Secretariaat van de kerkprovincie. Het kost € 2,50. Secretariaat RKK, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel. 030-2326909; e-mail: bestel@rkk.nl.
Gratis proefabonnement op 'rkkerk.nl'? Mail: abonnementen@rkk.nl o.v.v. 'proefabonnement' of bel: 030-2326909.


Naar beginpagina wmo

home