home

PROJECTEN

WMO
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Studiedag Kerken en WMO

Deze studiedag vond inmiidels plaats. Klik hier voor een verslag.

Landelijk bureau DISK, de Diaconale Studiekring, Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB) en Beraad Kerk & Wmo organiseren een studiedag Kerken en WMO op:

Vrijdag 1 februari 2013, 10.00 – 15.00 uur
Bergkerk, Amersfoort

De studiemiddag vond inmiddels plaats.
Binnenkort vind u op deze site een impressie van de dag, met powerpointpresentaties van de inleiders.

Inhoud en medewerkenden

Marja Jager-Vreugdenhil is onderzoeker aan het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Eerder werkte zij als wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan de adviezen ‘Vertrouwen in de buurt’ en ‘Vertrouwen in de school’. Op 27 september 2012 promoveerde zij bij prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt en prof. dr. R. Kuiper op het proefschrift Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken.
Hanny de Kruijf is directeur van KSA/GCW, een organisatie voor diaconaal vrijwilligerswerk in Rotterdam. In het kader van de Wmo heeft KSA/ GCW o.a. een innovatief diaconaal zorgconcept bedacht en gestart: Logeerhuis de Buren in Rotterdam-Noord. Door de toenemende vraag wordt nagedacht over een tweede vestiging in Rotterdam-Zuid.

In 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd. Deze wet werd een ‘participatiewet ’genoemd. Iedereen moet meer mee gaan doen, is de slogan bij de invoering ervan. Een belangrijke rol werd toegekend aan de civil society. Als er maar mensen gaan participeren in buurten, verenigingen en allerlei andere sociale verbanden, zal er meer sociale cohesie ontstaan en daarmee meer informele zorg.
Op 27 september j.l. promoveerde Marja Jager-Vreugdenhil op een proefschrift waarin zij aan de hand van drie casusstudies – naar de buurt, mantelzorgrelaties en kerken – laat zien wat wel en niet realistisch is in deze redenering. In haar inleiding zal zij hier nader op ingaan, waarbij in het bijzonder de rol van de kerken aan de orde zal komen.
Het proefschrift is digitaal te downloaden: klik hier.

Na deze meer brede oriëntatie over de rol van kerken in de Wmo, is er ’s middags tijd voor een praktijkvoorbeeld: de ervaringen van het maatschappelijk activeringswerk en kerken in Rotterdam met de Wmo. Hanny de Kruijf zal dit deel inleiden.
Met dat alles willen we een terugblik werpen op de afgelopen jaren om op grond van de opgedane ervaringen en inzichten tot aanbevelingen te komen voor kerken met het oog op hun deelname aan de Wmo.

ploink

Programma

10.00 - Ontvangst/koffie, thee

10.30 - Opening door Herman Noordegraaf, voorzitter van de Diaconale Studiekring.

10.45-11.35 - Eerste blok: de WMO en praktijk van kerken
Dr.ir. Marja Jager-Vreugdenhil vertelt naar aanleiding van haar proefschrift over de ambities van de Wmo en de praktijk in kerken.

11.35-11.55 - Pauze

11.55 -12.45 - Tweede blok: Gesprek
Vragen en discussie naar aanleiding van de presentatie door Marja Jager-Vreugdenhil. Welke conclusies kunnen we trekken en welke aanbevelingen kunnen we doen?

12.45 -13.30 - Lunch

13.30 – 14.00 - Derde blok: Kerken en WMO in Rotterdam
Hanny de Kruijf, Kerken en Wmo: praktijkvoorbeeld Rotterdam. In dit onderdeel verkennen we dit praktijkvoorbeeld. Hoe is de houding van het gemeentebestuur ten opzichte van kerkelijke activiteiten? Welke initiatieven nemen kerken zelf? Wat zijn daarbij de opgedane ervaringen?

14.00 -14.50 - Vierde blok: Gesprek
Vragen en discussie naar aanleiding van de presentatie door Hannie de Kruijf. Welke conclusies kunnen we trekken en welke aanbevelingen kunnen we doen?

14.55 -15.00 - Sluiting

15.00 – 15.30 - Napraten met hapje en drankje

De studiemiddag vond inmiddels plaats.
Binnenkort vind u op deze site een impressie van de dag, met powerpointpresentaties van de inleiders.

ploink

Naar beginpagina wmo

home