home

PROJECTEN

PAROCHIES EN DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

Afzonderlijke nummers downloaden

Het openingsnummer van de serie is volledig opgenomen op deze website. Klik hier om deze te bekijken. Dat nummer kunt u ook downloaden als Word-document. De nummers met telkens een afzonderlijk werk van barmhartigheid kunt u in de vorm van een Word-document downloaden.

De zeven Werken van Barmhartigheid

'Diaconie & Parochie'is een uitgave van het Landelijk Katholiek Diakonaal Beraad en verschijnt vier keer per jaar. Abonnementsprijs € 11,35 p.j., losse nummers: € 4,- exclusief porto. Voor abonnementen en bestellingen: Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel: (030) 232 69 09, fax (030) 230 70 99; e-mail: bestel@rkk.nl


omhoog

Naar startpagina zeven Werken van Barmhartigheid

home