home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID,
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID


RUST

Rust is het thema van de zondag van de arbeid en biddag voor gewas en arbeid in 2001 en het vormt daardoor een onderdeel binnen de campagne 'Bevrijde tijd - deelnemen aan een 24-uurseconomie'. Hoe komen we tot rust? Dat is een van de vragen die centraal staat in de boekjes ter gelegenheid van de viering van de biddag voor gewas en arbeid (op 14 maart 2001) en de zondag van de arbeid (29 april 2001).

De brochure 'Rust' brengt aspecten van rust in kaart, door middel van verhalen waarin mensen over hun ervaringen vertellen, gedichten, liederen en achtergrondinformatie. Thema's zijn: een herkenbaar ritme in je tijd, kiezen, zijn bij wat je doet, je inspiratiebronnen opzoeken, ophouden met zwoegen. Verder vindt u liturgische suggesties voor de viering van de biddag voor gewas en arbeid (met een accent op landbouw en rust) en de zondag van de arbeid; gesprekssuggesties en literatuur. Prijs  1,15.

De 'Handreiking voor liturgie en gesprek' bevat achtergrondinformatie over het thema rust. Daarbij ligt de nadruk op de discussie over collectieve rustmomenten en zondag als collectieve rustdag. U vindt ook informatie over recente politieke initiatieven en ideeën om zelf activiteiten op te zetten. Bij de liturgische suggesties vindt u een uitgewerkt voorstel voor een viering rond 'Alles heeft zijn tijd' (gebeden, lezingen, liederen, overweging bij Prediker 3:1-15, suggesties voor de kindernevendienst). Prijs  2,25 (excl. porto).

De publicaties zijn te bestellen met het on-line bestelformulier:
bestelformulier (zie toerusting en activering kerken).

Klik hier voor informatie over het materiaal voor de andere jaren.

omhoog

home