home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

DE WERELD WORDT KLEINER - DENK RUIM!
Over Accra en de Millenniumdoelen

Algemeen

Inleiding
Tijd voor een ruimer verhaal
Inhoud

Inleiding

Anno 2005 voltrekt zich het leven in een hoog tempo. Gebeurtenissen veraf en dichtbij verdringen zich in rap tempo voor onze ogen. En dichtbij of veraf, het maakt niet meer zoveel uit. Steeds meer ligt de hele wereld bij ons op de stoep. Die nabijheid heeft goede kanten: wij zijn van veel zaken direct op de hoogte en we zijn met onze inzet, onze reislust en onze portemonnee vaak hartelijk betrokken bij het wel en wee van deze steeds kleiner lijkende wereld. Tegelijk is er die uitdagende vraag wat die kleiner wordende wereld voor individuen en gemeenschappen betekent? Is er een ontwikkeling naar meer verbondenheid met elkaar op gang gekomen of loert het gevaar van afsluiting, van een nieuwe hokjesgeest?
In de nieuwe jaarbrochure van het arbeidspastoraat DISK is rond de kern geloof en economie de uitdaging verwoord om in een kleiner wordende wereld ruim te gaan denken en handelen: vanuit meerdere gezichtspunten en visies voorbij de tunnelvisie van de economie en de einder van de horizon.

omhoog

Tijd voor een ruimer verhaal

De Wereld Alliantie van Reformatorische Kerken (WARC) was in 2004 in de Ghanese hoofdstad Accra bijeen voor de zevenjaarlijkse assemblee. De 400 afgevaardigden die meer dan 75 miljoen christenen waaronder de Protestantse Kerk in Nederland vertegenwoordigen, hebben nagedacht over 'geloven en economisch handelen'. In de Accra-Verklaring wordt vanuit de Schrift een dringend appèl rond geloof en economie ter overweging neergezet. De verklaring is in de brochure opgenomen.
In het jaar 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen een belofte gedaan: "in 2015 is de wereldwijde armoede gehalveerd, gaan alle kinderen naar school en is aids onder controle." Deze beloftes, de Millenniumdoelen, zijn vertaald in acht afspraken, opgesteld door de Verenigde Naties. In dikke documenten is vastgelegd wat en op welke termijn we samen als volkeren van de wereld dienen te bereiken.
De opstellers van de Accra-Verklaring vinden dat vooral oorzaken van armoede moeten worden benoemd; bij de Millenniumdoelen worden vooral resultaten voorop gesteld.
In de brochure van arbeidspastoraat DISK is voor de unieke insteek gekozen om de uitdagingen van beide verklaringen te overwegen en daarmee persoonlijk en/of via de parochie of gemeente aan het werk te gaan. De in deze themabrochure uitgewerkte gelijkenis van de zaaier, zoals beschreven in Marcus 4, waar een klein begin een groot gevolg kan hebben, mag hierbij als een betekenisvol verhaal dienen.

omhoog

Inhoud

De brochure bestaat uit drie delen:

1. Informatie. In deze brochure is indringende en uitdagende informatie verzameld rond de Accra-Verklaring en de acht Millenniumdoelen, die met behulp van gespreksvragen kan worden gebruikt voor gesprek en bezinning.

2. Liturgie. Een drietal preekschetsen met liedsuggesties en gebeden voor de Biddag voor gewas en arbeid (8 maart 2006), de Zondag van de Arbeid (30 april), en de Dankdag voor gewas en arbeid (1 november) verwijzen naar gebruik tijdens het liturgisch jaar. Voor jeugd en jongeren is er speciale aandacht.

3. Verwerking. Het derde deel met een aantal suggesties voor verdere verwerking en verdieping voor gesprek en doen verwijst naar relevante achtergrondliteratuur, werkmateriaal en websites.

'De wereld wordt kleiner - denk ruim! Over Accra en de Millenniumdoelen', 76 blz., € 2,50,- (excl. portokosten), bestellen via landelijk bureau DISK, Luijbenstraat 17, 5211 BR 's-Hertogenbosch, tel. 073-6128201, info@disk-arbeidspastoraat.nl.
Klik op de knop om naar het on-line bestelformulier te gaan (zie rubriek 'Toerusting en activering kerken'):
bestelformulier

omhoog

Klik hier voor aanbevelingen van Ds. Heetderks en Bisschop Van Luijn.
Klik hier voor de tekst van de Accra-Verklaring.
Klik hier voor de Millenniumdoelen.
Klik hier voor informatie over het jeugdmateriaal in de brochure.

Klik hier voor informatie over het materiaal voor de andere jaren.

home