home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

DE WERELD WORDT KLEINER - DENK RUIM!
Over Accra en de Millenniumdoelen

Millenniumdoelen

Uitbanning van extreme armoede
het aantal mensen dat in armoede leeft, is in 2015 tenminste tot de helft teruggebracht ten opzichte van 1990.

Alle kinderen naar de basisschool
voor 2015 gaan alle kinderen in de wereld - zowel meisjes als jongens - naar de basisschool.

Vrouwen en mannen gelijk
bevordering van gelijke kansen voor vrouwen. Bijvoorbeeld: in 2005 gaan evenveel meisjes als jongens naar school.

Minder kindersterfte
in 2015 is het aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden overlijdt voor de vijfde verjaardag met tweederde teruggebracht ten opzichte van 1990.

Minder moedersterfte
het aantal vrouwen dat in het kraambed overlijdt, is vóór 2015 met driekwart verminderd ten opzichte van 1990.

Bestrijding HIV/Aids, malaria en andere ziektes
vóór 2015 is de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere grote ziektes stopgezet en teruggedrongen.

Milieubescherming, veilig drinkwater en minder mensen in krottenwijken
het aantal mensen dat geen toegang heeft tot veilig drinkwater is in 2015 gehalveerd ten opzichte van 1990. Verder zijn de levensomstandigheden van tenminste honderd miljoen bewoners van krottenwijken in 2020 verbeterd. Regeringen zetten zich blijvend in voor de bescherming van het milieu.

Wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling
alle regeringen in de wereld zetten zich in voor armoedebestrijding en maken heldere en eerlijke afspraken over goed bestuur en rechtvaardige handel. Er komt een oplossing voor het schuldenvraagstuk en rijke landen zorgen voor meer en betere hulp.

Voor meer informatie over de Millenniumdoelstellingen bezoek de site van het Platform Millenniumdoelen: www.maakhetwaar.nl.
Ook de site van Oikos biedt veel informatie: www.stichtingoikos.nl.

omhoog

Klik hier voor de algemene informatie over 'De wereld wordt kleiner - denk ruim!
Klik hier voor aanbevelingen van Ds. Heetderks en Bisschop Van Luijn.
Klik hier voor de tekst van de Accra-Verklaring.
Klik hier voor informatie over het jeugdmateriaal in de brochure.

Klik hier voor informatie over het materiaal voor de andere jaren.

home