home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

FLEXIBILITEIT ALS DEUGD
Materiaal voor viering en gesprek
Biddag 11 maart

Klik hier voor meer informatie over dit materiaal

Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door verandering. We spreken van een kenniseconomie, en niets is zo vatbaar voor verandering als kennis. In deze kenniseconomie leren we ook om zelf flexibel in het leven te staan. Flexibiliteit wordt daarbij ook steeds meer benoemd als een deugd.

In een achtergrondartikel wordt deze deugd verkend aan de hand van drie kernwoorden: identiteit, werk en geloof. Het meest uitvoerig wordt ingegaan op het kernwoord werk, omdat flexibiliteit als deugd sterk lijkt samen te hangen met de flexibele eisen die in de huidige kenniseconomie aan mensen gesteld worden. Het maakt daarbij uit voor een succesvolle loopbaan of je hoog opgeleid bent of niet, dan wel in staat bent om je nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken of niet. Al naargelang een kansrijke of kansarme uitgangspositie kan de arbeidsmarkt als grillig en bedreigend ervaren worden of als een reservoir van kansen en mogelijkheden. Het artikel wordt afgesloten met een gelovige of christelijke duiding van flexibiliteit als deugd.

Voor de momenten in het kerkelijk jaar waarop in het bijzonder aandacht gegeven kan worden aan de thematiek van arbeid en economie, worden preekschetsen en liedsuggesties geboden. Daarnaast wordt een handreiking gedaan om jeugd en jongeren in een viering bij het thema te betrekken. Bij deze momenten kunt u denken aan de bid- en dankdag voor gewas en arbeid, op respectievelijk de woensdagen 11 maart en 4 november dan wel de aansluitende zondagen. Het laatste moment wordt in met name van oudsher Lutherse gemeenten ook gevierd als oogstdienst. Daarnaast is er de zondag van de arbeid, die dit jaar op 26 april valt.

De brochure, die als themanummer van het tijdschrift Ondersteboven verschijnt, kan voor € 2,50 (exclusief verzendkosten) worden besteld bij Landelijk Bureau Disk, Luijbenstraat 17, 5211 BR 's-Hertogenbosch, e-mail info@disk-arbeidspastoraat.nl, tel. 073-6128201.

Klik op de knop om naar het on-line bestelformulier te gaan (zie rubriek 'Toerusting en activering kerken'): bestelformulier

Klik hier voor meer informatie over dit materiaal

omhoog

Naar openingspagina Zondag van de Arbeid 2009

home