home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

WERKLOOSHEID: KERENDE KANSEN …
Materiaal voor viering en gesprek
Biddag 10 maart

Biddag, Zondag van de arbeid, Dankdag - Werkloosheid: kerende kansen...Ten gevolge van de economische crisis is de werkloosheid in Nederland het afgelopen jaar snel gegroeid van 4 procent in het begin van het jaar tot ruim 5 procent aan het eind van het jaar. Voor 2010 loopt de raming van de stijging van de werkloosheid uiteen van 6 tot 8 procent. In 2011 zal de werkloosheid naar verwachting nog licht stijgen en pas weer dalen in 2012.

In één van de achtergrondartikelen wordt de vraag gesteld hoe we vanuit ons geloof tegenover werkloosheid staan? We staan in een traditie waarin de reflectie op werk niet als vanzelfsprekend op de kerkelijke en theologische agenda staat, laat staan de reflectie op werkloosheid. En wanneer het wel over werkloosheid gaat, staat het sterk in de schaduw van betaald werk. De theoloog Karl Barth heeft de betekenis van betaald werk theologisch sterk gerelativeerd. Hij zag betaald werk als een onderdeel van het brede actieve leven van de mens voor het aangezicht van God. Een zelfstandige zin van werk kon volgens Barth theologisch niet gefundeerd worden. Hij gaf het ten opzichte van de dienst aan de verwachting van de heerschappij van God het stempel van ‘nevenactiviteit’. De heilzame betekenis van deze ‘lage’ positie van betaald werk is, dat de mens in geval van werkloosheid niet van het actieve leven wordt afgekoppeld. In onze tijd kunnen we dan ook zeggen dat niemand werkloos staat tegenover het ideaal van een solidaire en duurzame samenleving. Ondertussen blijft werkloosheid een ramp in termen van verlies van inkomen en van verlies van een duidelijke plek en rol in de maatschappij. Een verlies waaraan mensen maar al te vaak het gevoel overhouden dat ze afgedankt en afgeschreven worden.

Voor de momenten in het kerkelijk jaar waarop in het bijzonder aandacht gegeven kan worden aan de thematiek van arbeid en economie, worden preekschetsen en liedsuggesties geboden. Daarnaast wordt een handreiking gedaan om jongeren in een viering bij het thema jeugdwerkloosheid te betrekken. Bij deze momenten kunt u denken aan de bid- en dankdag voor gewas en arbeid, op respectievelijk de woensdagen 10 maart en 3 november dan wel de aansluitende zondagen. Het laatste moment wordt in met name van oudsher Lutherse gemeenten ook gevierd als oogstdienst. Daarnaast is er de zondag van de arbeid, die dit jaar op 2 mei valt. De brochure bevat ook suggesties voor een themadienst rond een zogenaamd ‘vrije lezing’.

De brochure is uitverkocht. U kunt gratis het pdf-document downloaden.

omhoog

Naar openingspagina Zondag van de Arbeid 2010

home