home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

2011

CRISIS... KANS OP VERANDERING
Biddag voor gewas en arbeid, 9 maart

Zondag van de Arbeid, Biddag en Dankdag voor Gewas en ArbeidDe Biddag voor gewas en arbeid valt op 9 maart 2011.

Volgens het Oecumenisch leesrooster zijn de teksten:
Prediker 2,20-26,
Psalm 145
Mattheüs 6,19-23
Gezang 287

Het thema dat DISK in 2011 hanteert luidt: Crisis… kans op verandering
Het werkmateriaal verschijnt in het tijdschrift Ondersteboven in de derde week van januari 2011.
De Protestantse Kerk in Nederland en de kerken aangesloten bij de Raad van Kerken in Nederland zullen in januari een aanbevelingsbrief schrijven.
Collecten kan men storten op ING bankrekening 3532031 ten name van Bureau DISK te ’s-Hertogenbosch.

omhoog

Naar openingspagina Zondag van de Arbeid 2011

home