home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

2011

FLEXIBEL EN BEZIELD?
Materiaal voor viering en gesprek Biddag 13 maart

Inleiding

Woensdag 13 maart, of de zondag erop volgend, is het biddag voor gewas en arbeid. De aanduiding ‘gewas en arbeid’ betreft het hele scala van onze inspanningen gericht op de zorg voor ons levensonderhoud, ons bestaan. Dit bestaan heeft altijd iets onvoorspelbaars, zeker in een tijd van economische crisis. Al van oudsher kennen we het beeld van het riet, dat meer kans heeft om een zware storm te overleven dan een grote eik. Het geheim van het riet is, dat het meebuigt. Het riet is flexibel, veerkrachtig. Wat de mens vooral flexibel en veerkrachtig maakt, is zijn of haar spirit of bezieling. Kan evenwel de flexibiliteit die in deze tijd van crisis van mensen gevraagd wordt, blijvend samengaan met bezieling? Met het oog op deze vraag heeft Kerk in Actie in samenwerking met het landelijk bureau voor arbeidspastoraat, DISK, materiaal voor viering en gesprek gemaakt rond het thema ‘Flexibel en bezield?’

omhoog

Crisis

Het materiaal bevat achtergrondartikelen, ervaringsverhalen en suggesties voor hoe verder met de thematiek omgegaan kan worden. In één van de achtergrondartikelen wordt aangegeven dat de huidige aanhoudende economische crisis aanleiding voor de regering is om de arbeidsmarkt danig te hervormen. Het ontslagrecht wordt versoepeld en de WW-uitkering beperkt. De maatregelen moeten bevorderen dat mensen meer flexibel worden op de arbeidsmarkt, sneller van baan wisselen. Door middel van het groeiende aantal mensen dat werkt in tijdelijke contracten en als zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel), heeft zich de afgelopen jaren al een forse flexibele schil rond bedrijven gevormd. Al naar gelang een groeiende of krimpende productie kunnen bedrijven mensen als het ware in- en uitademen. Met de voorgenomen arbeidsmarkthervormingen wordt deze schil uitgebreid tot de hele arbeidsmarkt. De maatregelen hebben de bedoeling om de concurrentiepositie van Nederland op de wereldmarkt te verbeteren. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt kan mensen weliswaar vrijheid en inspiratie opleveren, maar in een tijd van crisis ook kwetsbaarheid. In een tijd van oplopende werkloosheid wordt met deze maatregelen in ieder geval het risico groter om in een bijstanduitkering terecht te komen.

omhoog

Kerkelijk jaar

Voor de momenten in het kerkelijk jaar waarop in het bijzonder aandacht gegeven kan worden aan de thematiek van arbeid en economie, worden preekschetsen en liedsuggesties geboden. Bij deze momenten kunt u denken aan de bid- en dankdag voor gewas en arbeid, op respectievelijk de woensdagen 13 maart en 6 november dan wel de aansluitende zondagen. Het laatste moment wordt in met name van oudsher Lutherse gemeenten ook gevierd als oogstdienst. Daarnaast is er de zondag van de arbeid, die dit jaar op 28 april valt. De brochure bevat ook suggesties voor een themadienst rond een zogenaamd ‘vrije lezing’.

Flexibel en Bezield is nummer Ondersteboven 2013-1 en kost 2,50 exclusief portokosten. Bestellen kan via
info@disk-arbeidspastoraat.nl of via het bestelformulier op deze site:

bestelformulier

omhoog

Naar openingspagina Zondag van de Arbeid

home