home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

2011

FLEXIBEL EN BEZIELD?
28 april: Zondag van de arbeid

Door Hub CrijnsZondag van de Arbeid, Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid

Inleiding

De Zondag van de Arbeid bestaat sinds 1983. Toen vroeg de Zevenbergse Conferentie, een beweging van gelovige arbeiders, aan de R.-K. Bisschoppen Conferentie en de Raad van Kerken in Nederland om een Zondag van de Arbeid in te stellen. Arbeidspastoraat DISK heeft dit verzoek ondersteund en het landelijk bureau DISK maakt jaarlijks het materiaal voor zo'n Dag van de Arbeid. Zo is de traditie van een jaarlijkse themabrochure ontstaan. Na vijf jaar experiment heeft het RK Kerkgenootschap de Zondag van de Arbeid op de liturgische jaarkalender geplaatst. De brochure wordt elk jaar door landelijk bureau DISK gemaakt.

De bisschopreferent voor Kerk en Samenleving verzorgt elk jaar een aanbevelingsbrief, die door de bisdommen naar de parochies wordt verzonden.
U kunt deze brief hier downloaden
.

omhoog

Flexibel en bezield?

De viering van de Zondag van de Arbeid vindt in 2013 op zondag 28 april plaats, en het thema is: Flexibel en bezield? De aanhoudende economische crisis en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt versterken de tendens om het betaalde werk te flexibiliseren. Arbeidskrachten hebben naast behoefte aan flexibiliteit en zekerheid ook behoefte aan arbeidsplaatsen die hen de mogelijkheid bieden om hun werk met bezieling te verrichten. Vooral jongere generaties maken hun verwachtingen op dit gebied kenbaar. Oudere generaties lijken meer belang te hechten aan het behoud van de zekerheden die zij gedurende hun arbeidsloopbaan hebben verworven. Er zijn ook steeds meer bedrijven en instellingen die oog hebben voor deze binnenkant van het werk (talenten, waarden, gevoelens, inspiratie). Zij richten de aandacht niet, zoals vroeger vaak het geval was, enkel op de buitenkant van het werk (gedrag).

omhoog

Johannes 13,31-35: Liefde als waarmerk

Op 1 mei 2013 viert de RK Kerk het feest van de Heilige Jozef, de arbeider. Daarom is op de Vijfde zondag van Pasen (28 april 2013) dit jaar de Zondag van de Arbeid.
De Schriftlezingen zijn: Hand.14,21-27; Antwoordpsalm 145; Apok. 21,1-5a en Joh. 13,31-35.
Na het verhaal over het sacrament van de voetwassing (Joh. 13,1-30), waarin Jezus uit hoogachting voor zijn leerlingen voor hen door de knieën gaat en over Judas die de nacht ingaat om Jezus over te leveren, bereidt Jezus zijn leerlingen voor op zijn afscheid. In zijn dienende liefde (tot het uiterste toe) is de grootheid van Jezus, de Mensenzoon, zichtbaar geworden en hierin Gods grootheid. Jezus heeft zijn opdracht bijna vervuld (‘Het is volbracht’, Joh. 19,30) en gaat terug naar zijn Vader, waar zijn leerlingen (nog) niet kunnen komen. Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen met een opdracht. Hij heeft laten zien hoe de Vader en Hij elkaar liefhebben, in liefde één zijn. Deze solidaire liefde heeft Hij gedeeld met zijn leerlingen. Deze voorbeeldige liefde – kiezen voor de ander, op leven en dood –, dienen zij nu met elkaar in praktijk te brengen. Dat is het echte waarmerk van de volgelingen van Hem: “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”. Zo blijft Jezus Christus, na zijn afscheid, in hun midden. Wat een inspirerend afscheidscadeau!

omhoog

Handreiking voor viering en gesprek

Met de keuze van het thema ‘Flexibel en bezield?’ wil de Kerk de aandacht voor het gesprek over het vinden van een bevredigend evenwicht tussen flexibiliteit, zekerheid en bezieling stimuleren. Rond het thema heeft landelijk bureau DISK een werkboekje gemaakt. De brochure Flexibel en bezield? bevat achtergrondartikelen, ervaringsverhalen en suggesties voor hoe met de thematiek omgegaan kan worden. Hoewel parochies geen partners op de arbeidsmarkt zijn, kunnen zij in bezinning, gesprek en viering thema’s als betaald werk, de mate van vast of tijdelijk werk, vrijwilligerswerk, stages en een duurzaam gebruik van mensen en grondstoffen ter sprake brengen. In de brochure staan overwegingen, teksten, suggesties voor liederen en voorbeelden die gebruikt kunnen worden bij de Zondag van de Arbeid of bij een themaviering. Ook biedt het boekje handreikingen om aan te sluiten bij de Bisschoppelijke Vastenactie en tips voor themavieringen met jongeren.

omhoog

Bestellen

Flexibel en Bezield is nummer Ondersteboven 2013-1 en kost 2,50 exclusief portokosten. Bestellen kan via
info@disk-arbeidspastoraat.nl of via het bestelformulier op deze site:

bestelformulier

Hub Crijns is directeur van landelijk bureau DISK.

omhoog

Naar openingspagina Zondag van de Arbeid

home