home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

2011

WERKEN MET TOEKOMST!
Materiaal voor viering en gesprek Biddag 12 maart

Inleiding

Woensdag 12 maart, of de zondag erop volgend, is het biddag voor gewas en arbeid. Deze dag biedt in het kerkelijk jaar de gelegenheid om eens extra aandachtig stil te staan bij de huidige economische crisis. Het is inmiddels wel duidelijk dat deze crisis niet van de ene dag op de andere voorbij zal zijn. De prognoses zijn dan wel dat volgend jaar de economische groei weer wat zal aantrekken, maar dat de werkloosheid, die nu al 8,5% bedraagt, nog verder zal oplopen. Velen maken zich zorgen over de toekomst, maar hebben tegelijkertijd ook de behoefte om zich te oriënteren op de toekomst. Ze zoeken richting voor zichzelf en voor hun kinderen en kleinkinderen. De biddag biedt de gelegenheid om in deze tijd van crisis stil te staan bij de vraag naar welke toekomst het verlangen in deze tijd van crisis uitgaat. Met het oog hierop heeft Kerk in Actie in samenwerking met het landelijk bureau voor arbeidspastoraat, DISK, materiaal voor viering en gesprek gemaakt rond het thema ‘Werken met toekomst!’

omhoog

Materiaal

Het materiaal bevat achtergrondartikelen, ervaringsverhalen en suggesties voor hoe verder met de thematiek omgegaan kan worden. In een tijd van economische crisis is er behoefte aan uitzicht, aan perspectief. Het achtergrondartikel ‘Toekomst in crisistijd’ schetst de actuele situatie van waaruit dat perspectief gezocht wordt. Die situatie is voor mensen die hun werk verloren hebben en mensen die werk hebben erg verschillend. Met name door mensen die werkloos worden, wordt de pijn van de crisis het meest gevoeld. Voor degenen die werk hebben valt, in overeenstemming met het motto ‘werk moet lonen’, de voor 2014 verwachte afname van koopkracht mee. De druk van de oplopende werkloosheid werpt echter ook een schaduw over de werkenden, niet alleen in de vorm van een ook voor hen dreigende werkloosheid maar ook in de vorm van loofoffers. Daarnaast wordt ingegaan op de in de troonrede aangekondigde overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Biedt de participatiesamenleving alleen bedreigingen, in termen van een afkalvende sociale zekerheid, of biedt ze ook kansen?

omhoog

Kerkelijk jaar

Voor de momenten in het kerkelijk jaar waarop in het bijzonder aandacht gegeven kan worden aan de thematiek van arbeid en economie, worden preekschetsen en liedsuggesties geboden. Bij deze momenten kunt u denken aan de bid- en dankdag voor gewas en arbeid, op respectievelijk de woensdagen 12 maart en 5 november dan wel de aansluitende zondagen. Het laatste moment wordt in met name van oudsher Lutherse gemeenten ook gevierd als oogstdienst. Daarnaast is er de zondag van de arbeid, die dit jaar op 4 mei valt. De brochure bevat ook suggesties voor een themadienst rond een zogenaamd ‘vrije lezing’.

Werken met toekomst! is nummer Ondersteboven 2014-1 en kost 2,50 exclusief portokosten. Bestellen kan via info@disk-arbeidspastoraat.nl.

omhoog

Naar openingspagina Zondag van de Arbeid

home