home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID,
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEI
D

Jaarlijks verschijnt liturgisch en ander werkmateriaal. Dit is bestemd voor gebruik op de biddag voor gewas en arbeid, die elk jaar rond half maart op de kalender staat van de protestantse kerken. De rooms-katholieke bisdommen kennen op de zondag op of rond 1 mei de Dag van de Arbeid, tevens feest van Sint Jozef werkman. Op de oecumenische kalender staat ook de dankdag voor gewas en arbeid, die in veel plattelandsgemeenten begin november wordt gevierd.

De Zondag van de Arbeid

De Zondag van de Arbeid bestaat sinds 1983. Toen vroeg de Zevenbergse Conferentie, een beweging van gelovige arbeiders, aan de R.-K. Bisschoppen Conferentie en de Raad van Kerken in Nederland om een Zondag van de Arbeid in te stellen. Arbeidspastoraat DISK heeft dit verzoek ondersteund en het landelijk bureau DISK maakt jaarlijks het materiaal voor zo'n Dag van de Arbeid. Zo is de traditie van een jaarlijkse themabrochure ontstaan. Na vijf jaar experiment heeft het RK Kerkgenootschap de Zondag van de Arbeid op de liturgische jaarkalender geplaatst. De zondag van de arbeid brochure wordt elk voorjaar door de bisdommen naar de parochies verzonden.

De binnen DISK deelnemende reformatorische kerken ondersteunen het initiatief en verspreiden de brochure onder de gemeenten bij gelegenheid van de Biddag voor gewas en arbeid of geven een aanbeveling. Sinds 2002 is het materiaal ook te gebruiken voor de Dankdag voor gewas en arbeid. De bedoeling is om maatschappelijke feiten rond arbeid, inkomen en zorg in de eredienst en/of de liturgie aan de orde te stellen.

omhoog

De thema's op een rij

 • 1984: Oproep tot solidariteit tussen mensen met en zonder een baan
 • 1985: Sociale zekerheid voor menselijkheid en recht
 • 1986: Verdeel de arbeid
 • 1987: Werk onder druk
 • 1988:Achter de schermen. Moderne techniek vragen bij de vooruitgang
 • 1989:Kiezen: tweedeling... of gerechtigheid
 • 1990:Tweedeling... werk en de vrouw
 • 1991:Ik was een vreemdeling... tweedeling: binnenlanders en buitenlanders
 • 1992:Ik was ziek... arbeidsongeschikt... Aspecten van maatschappelijke tweedeling
 • 1993: Werk, je geld of je leven... Op zoek naar een andere visie op arbeid
 • 1994: Zorgarbeid...Een zorg? Aanzet tot een andere verdeling van betaalde en onbetaalde zorgarbeid
 • 1995:Dromen van vrijheid. Op zoek naar de betekenis van vrijheid in de sociaal-economische werkelijkheid van vandaag
 • 1996:Een vaste baan. Hoelang nog... of nooit meer?
 • 1997: Zorg waardig werk. Oog hebben voor, organiseren, verzorgen... en ontvangen!
 • 1998: De waarde van arbeid
 • 1999: De geur van echt geld
 • 2000: Uit vrije wil. Vrijwilligers (m/v) aan het werk
 • 2001: Rust
 • 2002: Werken aan voedsel
 • 2003: Sociaal zeker? Zeker sociaal!
 • 2004: Werken met bezieling
 • 2005: Werken met waarden
 • 2006: Accra en de millenniumdoelen
 • 2007: Driemaal duurzaam
 • 2008: In tweestrijd
 • 2009: Flexibiliteit als deugd
 • 2010: Werkloosheid: kerende kansen
 • 2011: Crisis... kans op verandering

omhoog

Naar openingspagina Zondag van de Arbeid

home